COSMARIUM RETUSIFORME VAR. INCRASSATUM GUTWIŃSKI 1890 (ZYGNEMATOPHYCEAE, STREPTOPHYTA) – НОВА ЗНАХІДКА РІДКІСНИХ ДЕСМІДІЄВИХ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.58407/bht.1.24.4

Ключові слова:

Desmidiaceae, водорості, кар’єри, ландшафтний заказник «Замглай», торф’яні болота, Чернігівське Полісся

Анотація

Мета роботи. Доповнення флори десмідієвих водоростей Чернігівського Полісся новим таксоном роду Cosmarium.

Методологія. Ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Замглай» є одним з найбільших на Чернігівському Поліссі евтрофних боліт, який є важливим рефугіумом гідрофільного фіторізноманіття лісової зони, місцем концентрації ряду раритетних видів бореальної групи та представників різних біотичних комплексів. В ході проведення експедиційних досліджень болотного комплекту «Замглай» були відібрані альгологічні зразки. Вони були зафіксовані 4 % формаліном для подальшого дослідження в лабораторних умовах. pH та електропровідність води визначали портативним приладом. Мікроскопічне дослідження проб здійснювалось за допомогою світлового мікроскопу обладнаного фотокамерою для мікрофотофіксації. Визначники та монографії провідних українських (Паламар-Мордвінцева, 1986, 2005) та європейських десмідіологів (Lenzenweger, 1999) використовувались для визначення видів. Використовували іконотип виду з первісного його опублікування (Gutwiński, 1890, 1892).

Наукова новизна. Друга знахідка в Україні рідкісного таксону роду Cosmarium, який був опублікований 134 року тому (Gutwiński, 1890) для Розтоцько-Опільської горбогірної області, а саме, знайдений в околицях м. Лемберг, (колишнє Королівство Галіції та Лодомерії у складі Австро-Угорської Монархії – нині Львів, Україна). Цей таксон нами знайдений вперше для Українського Полісся (Чернігівське Полісся). Розмірні характеристики, опис та мікрофотографії у трьох проєкціях включені до цієї публікації.

Висновки. Опис та фотографії виду доповнюють прогалини в ілюстративному матеріалі вітчизняного визначника (не має видів клітини зверху та збоку) і створюють кращі умови для визначення та повторних знахідок даного таксону в Україні. Уточнено ареал С. retusiforme var. incrassatum Gutwiński, альгофлора десмідієвих водоростей Українського Полісся збагачена новим внутрішньовидовим таксоном.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Abdelahad, N., Bazzichelli, G., & D'Archino, R. (2003). Catalogo delle Desmidiacee (Chorophyta, Zygnematophyceae) segnalate in Italia. A checklist of Desmids (Chlorophyta, Zygnematophyceae) reported in Italy. Accademia Nazionale delle Scienze, 11, 1–102.

Barinova, S. S., Belous, E. P., & Tsarenko, P. M. (2019). Algoindication of water bodies in Ukraine: methods and prospects. University of Haifa Publisher. (in Russian)

Guiry, M. D., & Guiry, G. M. (2024). AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. Retrieved March 16, 2024, from https://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=137182

Gutwiński, R. (1890). Zur Wahrung der Priorität. Vorläufige Mittheilungen über neue Algen-Species und -Varietaten aus der Umgebung von Lemberg. Botanische Centralblatt, 43, 65–73.

Gutwiński, R. (1892). Flora glonów okolic Lwowa (Flora algarum agri Leopolensis). Sprawozdania Komisji fizjograficznej Akademii Umiejetnosci, Kraków 27, 1–124.

Karpenko, Yu., & Pototska, S. (2019). Ecological, floristic and coenotic value of the Zamglai bog complex. Water Management of Ukraine, (5-6 (144-145)), 32–38. (in Ukrainian)

Карпенко Ю., Потоцька С. Екологічна, флористична та ценотична цінність Замглайського болотного комплексу. Водне господарство України. 2019. № 5-6 (144-145). С. 32–38.

Lenzenweger, R. (1999). Desmidiaceenflora von Österreich Teil 3. Bibliotheca Phycologica 104 (pp. 1-218). J. Cramer.

Palamar-Mordvintseva, G. M. (1986). Conjugates — Conjugatophyceae. Part 2. Desmids – Desmidiales. In: Identification manual of the freshwater algae of Ukrainian RSR. Issue VIII Part 2. Naukova Dumka. (in Ukrainian).

Паламар-Мордвинцева Г. М. Визначник прісноводних водоростей Української РСР, вип. 8. Кон’югати – Conjugatophyceae. Ч. 2. Десмідієві — Desmidiales / Відп. ред. М.М. Голлербах. Київ: Наук. думка, 1986. 320 с.

Palamar-Mordvintseva, G. M. (2005). Flora of algae in continental water bodies of Ukraine. Desmid algae. Part 2: Desmidiaceae. Akademperiodica. (in Ukrainian).

Паламар-Мордвинцева Г. М. Флора водоростей континентальних водойм України: Десмідієві водорості. Вип. 1, ч. 2 Desmidiaceae. Київ: Академперіодика, 2005. 578 с.

Petlovany, O. A., & Tsarenko, P. M. (2014). Desmidiales. In P. M. Tsarenko, S. P. Wasser, & E. Nevo (Eds.), Algae of Ukraine: diversity, nomenclature, taxonomy, ecology and geography. Volume 4: Charophyta (pp. 61-448). Koeltz Scientific Books.

Stutz, S., & Mattern, H. (Eds.), Helisch, H., Hennecke, M., Kull, U., Mareš, J., Probst, W., Schütz, W., Simon, T., Täuscher, L., & Ullmann, J. (2018). Beiträge zu den Algen Baden-Württembergs. Band 1 Allgemeiner Teil. Spezieller Teil: Cyanobacteria, Glaucobionta, Rhodobionta und Chlorobionta p.p. (pp. [1]-504). Verlag Manfred Hennecke.

Downloads

Опубліковано

20.05.2024

Номер

Розділ

ФІТОБІОТА