Публікаційна етика

Журнал публікує тільки оригінальні матеріали, що не містять текстових
збігів, некоректного запозичення фактів, гіпотез, числових даних, методик,
ілюстрацій, формул, моделей, програмних кодів тощо. Рукописи, в яких
виявлені зазначені факти, можуть бути відхилені редакційною колегією від
друку в даному журналі.