Публікаційна етика

Політика плагіату

Журнал “Biota. Human. Technology” прагне публікувати лише оригінальні матеріали, тобто матеріали, які не були опубліковані в інших місцях і не розглядаються на предмет публікації.

Для виявлення випадків дублювання та схожого тексту в поданих рукописах журнал “Biota. Human. Technology” використовує програмне забезпечення (https://my.plag.com.ua/). Рукописи, в яких виявлено плагіат або текстові запозичення без посилання на першоджерело, редколегія відхиляє до публікації в журналі.

 

Плагіат перед публікацією

Журнал “Biota. Human. Technology” розсудить будь-який випадок плагіату за власними ознаками. Висновок про автентичність поданої статті робить редакційна колегія на підставі аналізу протоколу подібності. Якщо плагіат буде виявлено редакторами, рецензентами чи редакційним персоналом на будь-якому етапі до публікації рукопису – до чи після прийняття, під час редагування чи на етапі перевірки сторінки, ми повідомимо автора(ів), надіславши йому(їм) запит або на переписування тексту, або на точне цитування тексту та вказування першоджерела. Якщо принаймні 25 % вихідного матеріалу є плагіатом, статтю може бути відхилено, а установу/роботодавця автора повідомлено.

 

Політика перевірки на плагіат

Залежно від ступеня плагіату в рукописі, він обробляється наступним чином: якщо < 25% плагіату – рукопис негайно надсилається назад авторам для перегляду вмісту; якщо > 25% плагіату – рукопис відхиляється без редакційної рецензії. Авторам рекомендовано переглянути плагіатні частини рукопису та повторно подати його як новий рукопис.

Відсоток плагіату розраховується програмним забезпеченням.

 

Плагіат після публікації

При виявленні плагіату після публікації журнал проведе розслідування. У разі виявлення плагіату редакція журналу зв'яжеться з інститутом автора та фінансовими установами. Стаття, яка містить плагіат, буде позначена на кожній сторінці PDF-файлу. Залежно від ступеня плагіату стаття також може бути офіційно відкликана.

 

Рекомендації щодо уникнення плагіату

Беріть у лапки слова, узяті дослівно з джерела

Не змінюйте жодної частини цитати в контексті речення

Використовуйте одиничні позначки для цитати в цитаті

Використовуйте еліпси (пробіл і три крапки) для пропущеної частини цитати.

Використовуйте дужки навколо доданих слів

Обмежте використання прямих лапок

Спробуйте перефразувати інформацію або узагальнити інформацію, отриману з різних джерел, використовуючи власні слова.

 

Автори несуть відповідальність за отримання авторського дозволу на відтворення ілюстрацій, таблиць, малюнків, взятих від інших авторів та/або джерела. Дозвіл повинен бути розміщений біля підніжжя кожного рисунку.

 

Самоплагіат

Більшість редакторів і рецензентів стверджують, що самоплагіат є неетичним. Таким чином, автор не повинен копіювати власний матеріал для нового рукопису без дозволу власника авторських прав. Альтернативи включають використання цитат навколо коротких фраз власної роботи та цитування відповідних посилань.