СУДИННІ РОСЛИНИ СПОНТАННОЇ ФЛОРИ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ «ЯЛІВЩИНА» (М. ЧЕРНІГІВ)

Автор(и)

  • Юрій Карпенко Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-1703-8473
  • Світлана Потоцька Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-3595-503X
  • Володимир Свердлов Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-4079-0831

DOI:

https://doi.org/10.58407/bht.3.22.1

Ключові слова:

фіторізноманіття, судинні рослини, природоохоронні території, Чернігівське Полісся, регіональний ландшафтний парк «Ялівщина», місто Чернігів

Анотація

Актуальним і першочерговим завданням для кожного об’єкта природно-заповідного фонду є повна інвентаризація біоти, в тому числі судинних рослин як бази подальшого ботанічного моніторингу.

Мета. Навести узагальнюючий перелік видів судинних рослин спонтанної флори території регіонального ландшафтного парку (РЛП) «Ялівщина»

Методологія. Польові дослідження проводилися в період 2015-2022 років детально-маршрутними та напівстаціонарними методами у межах функціональних зон парку, його лісових екотопів РЛП «Ялівщина» та здійснено узагальнення авторських даних щодо фіторізноманіття парку. При вивченні флори були використані загальновизнані методи флористичного аналізу. Назви таксонів судинних рослин наводяться на основі сучасних підходів номенклатури та згідно даних Національної мережі інформації з біорізноманіття (UkrBIN).

Наукова новизна. На підставі проведених власних флорохорологічних досліджень, опрацювання гербарної колекції Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка та аналізу літературних джерел уперше складено список судинних рослин спонтанної флори для території РЛП «Ялівщина» у місті Чернігові.

Висновки. У складі спонтанної флори регіонального ландшафтного парку «Ялівщина» виявлено 605 видів, що за систематичною структурою розподіляються між 340 родами, 95 родинами судинних рослин. Загалом слід відзначити, що флора РЛП «Ялівщина» характеризується значним видовим різноманіттям, наявністю ряду рідкісних таксонів (22 види судинних рослин). У складі флори парку переважають природні види лісової групи, але до її складу входять також ряд синантропних і інтродукованих видів, що мають фрагментарне поширення, і це пов’язано з тривалим антропогенним впливом на територію РЛП «Ялівщина» та існуванням на цій території ботанічного саду в 50-70-х роках ХХ століття.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Karpenko, Yu., & Pototska, S. (2012). Chernihivskyi oblasnyi botanichnyi sad: istoriia stvorennia, rozvytku, zanepadu ta vidnovlennia. Introduktsiia roslyn - Introduction of plants, 4, 59-63.

Карпенко Ю., Потоцька С. (2012). Чернігівський обласний ботанічний сад: історія створення, розвитку, занепаду та відновлення. Інтродукція рослин. № 4, С. 59-63.

Karpenko, Yu., Sverdlov, V., & Pototska, S. (2022). Florystychni ta tsenotychni osoblyvosti terytorii rehionalnoho landshaftnoho parku «Ialivshchyna». Suchasni fitosozolohichni doslidzhennia v Ukraini: zbirnyk naukovykh prats z nahody vshanuvannia pamiati vydatnoho fitosozoloha, d-ra biol. nauk, prof. T.L. Andriienko-Maliuk (1938–2016 rr.). Vyp. 6. Kyiv: Talkom. S. 38-44.

Карпенко Ю., Свердлов В., Потоцька С. (2022). Флористичні та ценотичні особливості території регіонального ландшафтного парку «Ялівщина». Сучасні фітосозологічні дослідження в Україні: збірник наукових праць з нагоди вшанування пам’яті видатного фітосозолога, д-ра біол. наук, проф. Т.Л. Андрієнко-Малюк (1938–2016 рр.). Вип. 6. Київ: Талком, 2022. С. 38-44.

Mosyakin, S., & Fedoronchuk, M. (1999). Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist. Kiev: Inst. Bot.

Plantae 2022. In UkrBIN: Ukrainian Biodiversity Information Network [public project & web application]. UkrBIN, Database on Biodiversity Information. Available from: http://https://ukrbin.com (December 28, 2022).

Pototska, S. (2009). Suchasnyi stan dendroflory urochyshcha «Ialivshchyna» ta shliakhy yoho zberezhennia. Zbirnyk naukovykh prats Poltavskoho pedahohichnoho universytetu imeni V.H. Korolenka. Seriia «Ekolohiia. Biolohichni nauky» - Collection of scientific works of Poltava Pedagogical University named after V.H. Korolenko. The series “Ecology. Biological sciences”. 1, 114–120.

Потоцька С. Сучасний стан дендрофлори урочища «Ялівщина» та шляхи його збереження. Збірник наукових праць Полтавського педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Серія «Екологія. Біологічні науки». 2009. Вип. 1. Полтава. С. 114–120.

Rudenko, L.(2007). Natsionalnyi atlas Ukrainy: atlas. Instytut heohrafii NAN Ukrainy. Kyiv: DNVP “Kartohrafiia”

Національний атлас України: атлас 2007. [наук. ред. Руденко Л. Г.]; Інститут географії НАН України [та ін.]. К.: ДНВП "Картографія", 440 с.

Downloads

Опубліковано

06.03.2023

Номер

Розділ

ФІТОБІОТА