Про журнал

Природне середовище створюють і підтримують живі організми, сукупність яких і становить біота. Дослідження різноманітності живого, розпочате ще за часів Гіппократа, Аристотеля і Теофраста, не втратило своєї актуальності в сучасному науковому світі. У 21 столітті пошуки вчених досить різноманітні – від інвентаризації видового різноманіття екосистем до вивчення адаптаційних механізмів організмів і метагеномних досліджень біоти. Біота, для якої немає адміністративних кордонів, компенсує будь-які екологічні порушення, які не перевищують поріг знищення самої біоти. Це означає необхідність міжнародного співробітництва в різних сферах дослідження живого. Міжнародний науковий журнал Biota. Human. Technology об’єднує науковців, які вивчають різні аспекти біотичного потенціалу середовища та його збереження. До складу редакційної колегії журналу залучено вчених з різних країн, які здійснюють наукові дослідження в різних галузях біології, екології, здоров'я, харчових та хімічних технологій.

Від наших потенційних авторів ми очікуємо оригінальних статей, присвячених результатам різноманітних досліджень живої матерії на різних рівнях організації – від молекулярного до біосферного. Чекаємо на статті з проблем функціонування біологічних систем (зокрема організму людини), охорони біорізноманіття навколишнього середовища, а також здорового харчування людини та технологічних процесів. На сторінках журналу BHT завжди є місце для висвітлення результатів наукових дискусій, які ведуть дослідники з усього світу.