Процес рецензування

Практика журналу полягає в подвійному сліпому рецензуванні (імена авторів та рецензентів приховані).

Усі подання до журналу спочатку оцінюються головним редактором, який, покладаючись на додаткові думки редакторів журналу, вирішує або надсилати їх на рецензування, або відмовити у публікації. Остаточне рішення щодо публікації надісланої статті приймає головний редактор на основі висновків принаймні двох незалежних рецензентів і рекомендації заступника редактора (і, за бажанням, рекомендації заступника редактора та редакційної ради).

Надісланий рукопис доступний на сторінці рецензування подання для перевірки. Процедура рецензування та дотримання редакційної етики організована відповідно до принципів, декларованих Комітетом з публікаційної етики (Committee on Publication Ethics / COPE).

Редакція рекомендує при рецензуванні використовувати розроблену стандартну рецензійну форму, яка розміщена на сайті журналу.

При рецензуванні наукових статей рецензенти повинні:

1. звернути особливу увагу на актуальність наукової проблеми, порушеної в статті;
2. охарактеризувати теоретичне та прикладне значення виконаного дослідження;
3. правильність наведених математичних розрахунків, графіків, креслень;
4. оцінити, наскільки висновки автора співвідносяться з існуючими науковими концепціями;
5. дотримання авторами правил наукової етики, коректність посилань на літературні джерела.

У рецензіях доцільно відзначати відповідність стилю, логіку та наявність науковості викладу, а також робити висновки щодо достовірності та обґрунтованості висновків автора (авторів) у цій статті.

Для кожного подання дозволено два раунди рецензування. Автори мають право на один перегляд статті після першого раунду рецензування; у виняткових випадках незначна редакція є прийнятною після другого раунду перевірки. Вони повинні розглянути критичні зауваження рецензентів і редакторів і послатися на ці зауваження в окремому листі до редактора, що подається разом з переглянутими файлами. Матеріали, прийняті до публікації, будуть доступні (у вигляді відредагованої та набраної попередньої версії остаточної статті) для коректури, яка має обмежуватися виправленням друкарських помилок.

Переглянуту версію рукопису необхідно надати протягом одного місяця; якщо вона буде надана після закінчення одного місяця, переглянута версія буде вважатися новою поданою заявою.