EFFECT OF ROSEMARY ESSENTIAL OIL ON LIPID PEROXIDATION IN THE WALNUTS OIL

Автор(и)

  • Halyna Tkachenko Pomeranian University in Słupsk
  • Natalia Kurhaluk Pomeranian University in Słupsk
  • Myroslava Maryniuk M. M. Gryshko National Botanic Garden
  • Maryna Opryshko M. M. Gryshko National Botanic Garden
  • Oleksandr Gyrenko M. M. Gryshko National Botanic Garden
  • Lyudmyla Buyun M. M. Gryshko National Botanic Garden

Ключові слова:

walnuts oil, rosemary essential oil, 2-thiobarbituric acid reactive substances, lipid peroxidation

Анотація

ABSTRACT

Purpose. To investigate the content of 2-thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) in the walnuts oil with the use of rosemary essential oil (Etja, Elblag, Poland) as an antioxidant agent by monitoring the lipid peroxidation during 40 days storage period.

Methodology. Lipid oxidation was evaluated by TBARS according to the method described by Kamyshnikov with some modifications. All variables were tested for normal distribution using the Kolmogorov-Smirnov test (P>0.05). Significance of differences in the lipid peroxidation biomarker in the samples (significance level at p<0.05) was examined using the Mann-Whitney test according to Zar. All statistical calculations were performed on separate data from each sample with STATISTICA 8.0 software (StatSoft, Krakow, Poland).

Scientific novelty. Investigated the content of 2-thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) in the walnuts oil with the use of rosemary essential oil Etja, Elblag, Poland.

Conclusions. This study evaluated the effects of rosemary essential oil (REO) as an antioxidant agent by monitoring the lipid peroxidation in the walnuts oil during 40 days storage period by the assessment of the content of TBARS as a biomarker of lipid peroxidation.

The effect of the REO on oxidative stability of the walnuts oil was evaluated throughout 40 days of storage. The inclusion of the REO in plant oil and storage time significantly affected TBARS values at 8 days. Lipid oxidation decreased significantly (p<0.05) during storage, particularly in the control sample, which showed the highest decrease at 15 days (by 57.14 %, p<0.05) and at 8 days (by 3.6 %, p>0.05). The REO decreased lipid oxidation compared to the control sample by 13.6% (p<0.05) at 8 days and increase by 10.9 % (p>0.05) at 40 days. At 15 days, the TBARS values reached approximately 73.85 μmols × L-1, corresponding to a lipid oxidation increase of approximately 19 % (p>0.05) for samples enriched by REO. The present results demonstrate that the administration of REO, exhibiting free radical scavenging activity determined by TBARS assay, exerts beneficial effects on preventing lipid peroxidation in walnuts oil by limiting the TBARS level at 8 days of storage.

 

АНОТАЦІЯ

Мета роботи. Дослідити вміст реагуючих речовин 2-тіобарбітурової кислоти (РРТБК) в олії волоського горіха з використанням ефірної олії розмарину (Etja, Elblag, Poland) як антиоксиданту шляхом моніторингу перекисного окислення ліпідів протягом 40 днів зберігання.

Методологія. Окислення ліпідів оцінювали РРТБК за методикою, описаною Камишниковим з деякими модифікаціями. Усі змінні були перевірені на нормальний розподіл за допомогою тесту Колмогорова-Смірнова (P>0,05). Достовірність відмінностей біомаркера

перекисного окислення ліпідів у зразках (рівень значущості при p<0,05) досліджували за допомогою тесту Манна-Уітні за Zar. Усі статистичні розрахунки здійснювали за окремими даними з кожної вибірки за допомогою програмного забезпечення STATISTICA 8.0 (StatSoft, Краків, Польща).

Наукова новизна. Досліджено вміст РРТБК в олії волоського горіха з використання ефірної олії розмарину Etja, Elblag, Poland.

Висновки. У цьому дослідженні оцінювали вплив ефірної олії розмарину (ЕОР) як антиоксидантного агента шляхом моніторингу перекисного окислення ліпідів у олії волоських горіхів протягом 40 днів зберігання шляхом оцінки вмісту РРТБК як біомаркера перекисне окислення ліпідів.

Вплив ЕОР на окислювальну стабільність олії волоських горіхів оцінювали протягом 40 днів зберігання. Включення ЕОР до рослинної олії та час зберігання суттєво вплинули на значення РРТБК через 8 днів. Окислення ліпідів значно зменшилося (p<0,05) під час зберігання, особливо в контрольній пробі, яка показала найбільше зниження на 15 добу (на 57,14 %, p<0,05) та на 8 добу (на 3,6 %, p>0,05). ЕОР зменшив окислення ліпідів порівняно з контрольним зразком на 13,6 % (p<0,05) через 8 днів і збільшив на 10,9 % (p>0,05) через 40 днів. Через 15 днів значення TBARS досягли приблизно 73,85 мкмоль × л-1, що відповідає зростанню окислення ліпідів приблизно на 19 % (p>0,05) для зразків, збагачених ЕОР. Ці результати свідчать, що введення ЕОР, що демонструє активність поглинання вільних радикалів, визначену за допомогою аналізу РРТБК, сприятливо впливає на запобігання перекисного окислення ліпідів у олії волоських горіхів, обмежуючи рівень РРТБК протягом 8 днів зберігання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Опубліковано

28.09.2022

Номер

Розділ

ФУНКЦІОНУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ