СУКЦЕСІЇ РОСЛИННОСТІ ПРИДОРОЖНІХ ГАЗОНІВ МІСТА ЧЕРНІГОВА У ЗВ’ЯЗКУ АНТРОПОГЕННИМ ТИСКОМ ТА ЗМІНАМИ ПОГОДНО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВ

Автор(и)

  • Олександр Лукаш Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0003-2702-6430
  • Євгеній Гутник Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка https://orcid.org/0009-0000-2060-1717
  • Віталій Морський Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка https://orcid.org/0009-0000-2465-6731

DOI:

https://doi.org/10.58407/bht.3.23.5

Ключові слова:

антропогенний вплив, газони, динаміка рослинності, культурфітоценози, погодно-кліматичні зміни, Чернігів

Анотація

Мета роботи. Встановлення структури, складу та динаміки придорожніх газонних культурфітоценозів м. Чернігова у зв’язку зі змінами погодно-кліматичних умов та антропогенним тиском.

Методологія. Матеріали зібрано під час геоботанічних досліджень придорожніх газонів м. Чернігова з 2019 р. по 2023 р. Описи газонних культурфітоценозів проводили у весняний, літній та осінній сезони на ділянках площею 1–9 м2. Виконано 65 геоботанічних описів. При вивченні динамічних процесів проводили як просторове, так і часове порівняння рослинності моніторингових ділянок газонів на різних стадіях сукцесій. Для кількісного відображення ступеня деструкції газонних культурфітоценозів застосували коефіцієнт дигресії (Kd), що визначається як відношення площі газону без рослинного покриву до загальної площі газону, і відображається у відсотках.

Наукова новизна. Встановлено структуру та склад культурфітоценозів придорожніх газонів м. Чернігова. Для угруповань асоціації Lolio perennis-Cynosuretum cristati Tx. 1937 var. Festuca rubra представлено сукцесійний ряд дигресії газонних культурфітоценозів під впливом паркування автомобілів та витоптування.

Висновки. Придорожні культурфітоценози м. Чернігова належать до двох асоціацій (Lolio perennis-Cynosuretum cristati Tx. 1937 з низкою варіантів та Lolietum perennis Gams 1927) союзу Cynosurion cristati Tx. 1947 порядку Arrhenatheretalia elatioris Tx. 1931 класу Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937.

Вплив паркування автомобілів на придорожніх газонах та їх витоптування у поєднанні з тривалими бездощовими періодами призводить не лише до втрати декоративності цих фітоценозів, а й до значного ущільнення ґрунтів, наслідком якого є зміна складу та ксерофітизація дерну. Антроподигресивні сукцесії мають чотири стадії, на останній з яких рослинний покрив газонної ділянки представлений куртинами розеткових, стійких до витоптування видів та поодиноких екземплярів однорічних бур’янів.

В екстремальних умовах без поливу для створення газонів разом з Lolium perenne L. слід використовувати злаки та осоки, які рекомендовані для недостатньо вологої, теплої зони, зокрема Poa angustifolia L., Festuca ovina L., Carex praecox Schreb., Carex spicata (Peterm.) Soó subsp. spicata. Доцільним є створення альтернативних газонів, стійких до посушливих умов. Обґрунтування наукових основ їх створення є перспективним напрямком подальших досліджень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Adamenko, T. I. (2014). Agroclimatic zoning of the territory of Ukraine taking into account climate change. RIA BLITZ (in Ukrainian)

Адаменко Т. І. Агрокліматичне зонування території України з врахуванням зміни клімату. Київ: ТОВ «РІА» БЛІЦ, 2014. 38 с.

Balashov, L. S. (1991). Anthropogenic changes in the meadows of Ukrainian Polesia. Ecology, 1, 3–9. (in Russian)

Балашев Л. С. Антропогенные изменения лугов Украинского Полесья. Экология. 1991. №1. С. 3–9.

Barnes, M. R. (2022). Urban Lawns as Nature-Based Learning Spaces. Ecopsychology, 14(2), 92–100. http://doi.org/10.1089/eco.2021.0025

Braun, R. C., Patton, A. J., Watkins, E., Koch, P. L., Anderson, N. P., Bonos, S. A., & Brilman, L. A. (2020). Fine fescues: A review of the species, their improvement, production, establishment, and management. Crop Science, 60(3), 1142–1187. https://doi.org/10.1002/csc2.20122

Chokha, O. V. (2005). Lawn coverings of the Kyiv city. Phytosociotcenter. (in Ukrainian)

Чоха О. В. Газонні покриття м. Києва. Київ: Фітосоціоцентр, 2005. 288 с.

Ignatieva, M., & Hedblom, M. (2018). An alternative urban green carpet: How can we move to sustainable lawns in a time of climate change? Science, 362(6411), 148-149. https://doi.org/10.1126/science.aau6974

Laptev, A. A. (1983). Lawns. Scientific thought. (in Russian)

Лаптев А. А. Газоны. Киев: Наук. думка, 1983. 176 с.

Larson, K.L., & Brumand, J. (2014). Paradoxes in Landscape Management and Water Conservation: Examining Neighborhood Norms and Institutional Forces. Cities and the Environment, 7, 6. https://digitalcommons.lmu.edu/cate/vol7/iss1/6

Lukash, O., Hutnyk, Ye., Morskyi, V. (2023, September 27–29). Dynamics of the Chernihiv city roadside lawn cultural phytocenoses in connection with weather and climate conditions changes and anthropogenic pressure. [Conference presentation abstract]. Natural Resources of Border Areas under a Changing Climate. The 7th International Scientific Conference, Chernihiv, Ukraine. (in Ukrainian)

Лукаш О., Гутник Є., Морський В. Динаміка придорожніх газонних культурфітоценозів м. Чернігова у зв’язку зі змінами погодно-кліматичних умов та антропогенним тиском. Natural Resources of Border Areas under a Changing Climate. The 7th International Scientific Conference: the program, abstracts (Ukraine, Chernihiv, September 27–29, 2023). Chernihiv: Publishing House “Desna Polygraph”. 2023. P. 89–90.

Matuszkiewicz, W. (2019). Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski [Guide to the determination of Polish plant communities]. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Matveychuk, M. (2021, may 21). In Lviv, lawns are mowed less and various herbs are planted. How will this change the climate? Skyscraper. https://hmarochos.kiev.ua/2021/05/13/u-lvovi-menshe-kosyat-gazony-i-vysadzhuyut-riznotravya-yak-cze-vplyvaye-na-zminy-klimatu/ (in Ukrainian)

Матвейчук М. У Львові менше косять газони і висаджують різнотрав’я. Як це впливає на зміни клімату? Хмарочос. 13 травня 2021. URL: https://hmarochos.kiev.ua/2021/05/13/u-lvovi-menshe-kosyat-gazony-i-vysadzhuyut-riznotravya-yak-cze-vplyvaye-na-zminy-klimatu/ (дата звернення: 22.08.2023).

Mucina, L., Büultmann, H., Dierßen, K., Theurillat, J.-P., Raus, T., Čarni, A., Šumberová, K., Willner, W., Dengler, J., García, R. G., Chytrý, M., Hájek, M., Di Pietro, R., Iakushenko, D., Pallas, J., Daniёls, F. J. A., Bergmeier, E., Guerra, A. S., Ermakov, N., Valachovič, M., Schaminće, J. H. J., Lysenko, T., Didukh, Y. P., Pignatti, S., Rodwell, J. S., Capelo, J., Weber, H. E., Solomeshch, A., Dimopoulos, P., Aguiar, C., Hennekens, S. M., & Tichý, L. (2016). Vegetation of Europe: hierarchical floristic classification system of vascular plant, bryophyte, lichen, and algal communities. Applied Vegetation Science, 19(S1): 3–264. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/avsc.12257

Smith, L. & Fellowes, M. (2014). The grass-free lawn: Management and species choice for optimum ground cover and plant diversity. Urban Forestry & Urban Greening, 13(3), 433–442. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2014.04.008

Ukrainian geobotanical website. (n.d.). Cynosurion cristati Tx. 1947. In Syntaxonomy of the Ukraine vegatation. Retrieved October 29, 2023, from https://geobot.org.ua/syntaxonomy/283/ (in Ukrainian)

Cynosurion cristati Tx. 1947. Синтаксономія рослинності України. URL: https://geobot.org.ua/syntaxonomy/283/ (дата звернення: 29.10.2023).

Van Dersal, W.R. (1936). The Ecology of a Lawn. Ecology, 17, 515-527. https://doi.org/10.2307/1931850

Winkler, J., Koda, E., Červenková, J., Děkanovský, I., Nowysz, A., Mazur, Ł., Jakimiuk, A. & Vaverková, M. D. (2023). Green space in an extremely exposed part of the city center “Aorta of Warsaw” – Case study of the urban lawn. Urban Ecosystems, 26, 1225–1238. https://doi.org/10.1007/s11252-023-01380-6

WFO (2023). Plant List. In World Flora Online. Version 2023.06. Retrieved September 04, 2023, from https://wfoplantlist.org/plant-list/

Yakubenko, B. E., Popovych, S., Yu., Ustymenko, P. M., Dubyna, D. V., Churilov, A. M. (2018). Geobotany: methodological aspects of research: textbook. Lira K. (in Ukrainian)

Якубенко Б. Є., Попович С. Ю., Устименко П. М., Дубина Д. В., Чурілов А. М. Геоботаніка: методичні аспекти досліджень. навчальний посібник. Київ: Ліра К, 2018. 316 с.

Downloads

Опубліковано

19.01.2024

Номер

Розділ

СТРЕСИ ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ ТА РЕАКЦІЯ ОРГАНІЗМІВ