ЕКОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ТА НАСЛІДКИ ВПЛИВУ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ НА БДЖІЛЬНИЦТВО У ПОЛІСЬКІЙ ЧАСТИНІ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Автор(и)

  • Олександр Лукаш Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0003-2702-6430
  • Андрій Давиденко Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського https://orcid.org/0000-0003-1542-8475
  • Єгор Пирожков Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0003-2022-9606

DOI:

https://doi.org/10.58407/bht.3.22.6

Ключові слова:

бджільництво, війна, екологічні наслідки, екологічні фактори, Полісся, Україна

Анотація

Мета роботи. Встановлення екологічних аспектів негативного впливу військових дій на сучасний стан та подальший розвиток бджільництва у поліській частини Чернігівської області (Україна).

Методологія. Використано дані з доступних джерел, що відображують стан бджільництва в Україні. Проведене соціологічне опитування 62-х бджолярів. Проводилося спостереження за поведінкою бджіл на двох пасіках, а також фотографування, відеозйомка, аудіозапис до, під час та після військових дій. У роботі використано дані лабораторних аналізів санітарно-гігієнічної лабораторії щодо забруднення ґрунту нафтопродуктами та важкими металами у місцях ведення бойових дій. Для розрахунку прогнозованого вмісту важких металів у меді в місцях відбору проб ґрунту використовували лінійні регресійні рівняння залежності вмісту важких металів у меді від вмісту важких металів у ґрунті.

Наукова новизна. Визначено та класифіковано фактори, які спричинили військові дії 2022 року і деструктивно вплинули на стан та розвиток бджільництва у поліській частині Чернігівської області. Встановлено наслідки військових дій, які знизили позитивні екологічні ефекти бджільництва у регіоні, зокрема: зміни поведінкових реакцій бджіл, зменшення чисельності бджолиних сімей, зменшення обсягів та загроза якості продукції бджільництва (насамперед меду).

Висновки. Військові дії, які відбувалися і відбуваються на території поліської частини Чернігівської області, спричинили появу низки факторів насамперед екологічних, які деструктивно вплинули на стан та розвиток бджільництва, насамперед фактори безпосередньої дії (механічне знищення пасік, шумове та сейсмічне забруднення місць утримування бджіл та територій медозбору) та фактори опосередкованого впливу – соціальні та техногенно-хімічні.

Активні військові дії у поліській частині Чернігівської області спричиняли зміщення часу перебігу сезонних явищ у бджіл (насамперед весняного очисного обльоту), а шумовий ефект під час вибухів майже удвічі підвищував ранг агресії бджолиних сімей.

Наслідком військових дій у поліській частині Чернігівської області є зменшення кількості бджолосімей у регіоні, насамперед у прикордонних територіях. Це може призвести до зменшення біологічної продуктивності екосистем регіону, яка реалізується через відтворення видових популяцій бджоли медоносної та бджолозапильних рослин.

В місцях ведення бойових дій внаслідок забруднення ґрунту нафтопродуктами та важкими металами існує загроза екологічній безпечності продукції бджільництва. На підставі прогнозу вмісту важких металів (Zn, Pb, Cu) у меді за вмістом важких металів у ґрунті в місцях активних бойових дій доведено, що такі ділянки не придатні для збору екологічно безпечного меду.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Aghamirlou, H. M., Khadem, M., Rahmani, A., Sadeghian, M., Mahvi, А., Akbarzadeh, А., & Nazmara, S. (2015). Heavy metals determination in honey samples using inductively coupled plasma-optical emission spectrometry. Journal of Environmental Health Science & Engineering, 13, 1–8. https://doi.org/10.1186/s40201-015-0189-8

Brovarskyi, V. D., Holovetskyi, I. I., & Shtanko, D. H. (2012). Ekotoksykolohichna otsinka vplyvu pestytsydiv na medonosnykh bdzhil [Ecotoxicological assessment of the effect of pesticides on honey bees]. Visnyk Zhytomyrskoho ahroekolohichnoho universytetu (Naukovo-teoretychnyi zbirnyk) – Bulletin of the Zhytomyr Agroecological University (Scientific and theoretical collection), 1 (30), 267–270.

Броварський В.Д., Головецький І.І., Штанько Д.Г. Екотоксикологічна оцінка впливу пестицидів на медоносних бджіл. Вісник Житомирського агроекологічного університету (Науково-теоретичний збірник). 2012. Т. 30. № 1. С. 267–270.

Brovarskiy, V. D., Turdaliev, A. T., & Mirzakhmedova, G. I. (2020). High temperatures and their effects on plants and bees. Animal Science and Food Technology, 11 (2), 5–15.

Brovarskyi, V. D., Turdaliiev, A. T., & Mirzakhmedova, H. I. (2020). Vplyv dovkillia na roslyny i medonosnu bdzholu [The influence of the environment on plants and the honey bee]. AhroTerra: osvita, nauka ta biznes – AgroTerra: Education, science and business, 1(8), 30–33.

Броварський В.Д., Турдалієв А.Т., Мірзахмедова Г.І. Вплив довкілля на рослини і медоносну бджолу. АгроТерра: освіта, наука та бізнес. 2020. 1(8). С. 30–33.

Bublyk, O. (2022, lystopad 14). Na Chernihivshchyni ne bulo vypadkiv masovoi zahybeli bdzhil[There were no cases of mass death of the bees in Chernihiv Region]. AgroTimes. https://agrotimes.ua/tvarinnitstvo/na-chernigivshhyni-ne-bulo-vypadkiv-masovoyi-zagybeli-bdzhil/

Бублик О. На Чернігівщині не було випадків масової загибелі бджіл. AgroTimes. 14 листопада 2022. URL: https://agrotimes.ua/tvarinnitstvo/na-chernigivshhyni-ne-bulo-vypadkiv-masovoyi-zagybeli-bdzhil/ (дата звернення: 26.11.2022).

Bublyk, O. (2022, zhovten 28). Priami zbytky tvarynnytstva vid viiny otsiniuiut u $0,4 mlrd. [Direct losses of animal husbandry from the war are estimated at $0.4 billion.]. AgroTimes. https://agrotimes.ua/tvarinnitstvo/pryami-zbytky-tvarynnycztva-vid-vijny-oczinyuyut-u-04-mlrd%ef%bf%bc/

Бублик О. Прямі збитки тваринництва від війни оцінюють у $0,4 млрд. AgroTimes. 28 жовтня 2022. URL: https://agrotimes.ua/tvarinnitstvo/pryami-zbytky-tvarynnycztva-vid-vijny-oczinyuyut-u-04-mlrd%ef%bf%bc/ (дата звернення: 26.11.2022).

Bublyk, O. (2022, lystopad 11). U 2023 rotsi haluz bdzhilnytstva mozhe skorotytysia napolovynu [In 2023, the beekeeping industry may halve]. AgroTimes. https://agrotimes.ua/tvarinnitstvo/u-2023-roczi-galuz-bdzhilnycztva-mozhe-skorotytysya-napolovynu/

Бублик О. У 2023 році галузь бджільництва може скоротитися наполовину. AgroTimes. 11 листопада 2022. URL: https://agrotimes.ua/tvarinnitstvo/u-2023-roczi-galuz-bdzhilnycztva-mozhe-skorotytysya-napolovynu/ (дата звернення: 26.11.2022).

Derzhspozhyvstandart Ukrainy. (2007). Med naturalnyi. Tekhnichni umovy (DSTU 4497:2005; chynnyi vid 2005-12-28) [Natural honey. Specifications. (DSTU 4497: 2005; effective from 2005-12-28)]. Kyiv.

ДСТУ 4497:2005. Мед натуральний. Технічні умови. [Чинний від 2005-12-28]. Вид. офіц. Київ: Держспоживстандарт України, 2007. 21 с.

Filipi, J., Stojnić, V., Muštra, M., Gillanders, R. N., Jovanović, V., Gajić, S., Turnbull, G. A, Babić, Z., Kezić, N., & Risojević, V. (2022). Honeybee-based biohybrid system for landmine detection. Science of The Total Environment, 803:150041. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.150041

Hurman, A. (2022, lypen 13). Bdzhilnytstvo Ukrainy pid chas viiny [Beekeeping of Ukraine during the war]. Pasika vid A do Ya – Apiary from A to Z. https://pasika.news/bdzhilnycztvo-ukrayiny-pid-chas-vijny/

Гурман А. Бджільництво України під час війни. Пасіка від А до Я. 13 липня 2022. URL: https://pasika.news/bdzhilnycztvo-ukrayiny-pid-chas-vijny/ (дата звернення: 26.11.2022).

Ivanova, V. D. (2009). Tekhnolohiia vyrobnytstva produktiv bdzhilnytstva: kurs lektsii [Production technology of beekeeping products: a course of lectures] . Mykolaiv: MDAU.

Іванова В.Д. Технологія виробництва продуктів бджільництва: курс лекцій. Миколаїв: МДАУ, 2009. 245 с.

Kovalchuk, I. I., & Fedoruk, R. S. (2013). Vmist vazhkykh metaliv u tkanynakh bdzhil ta yikh produktsii zalezhno vid ahroekolohichnykh umov Karpatskoho rehionu [Content of heavy metals in the bee tissues and products depending on agroecological conditions of the Carpathians region]. Biolohiia tvaryn – The Animal Biology, 15 (4), 54–65. http://nbuv.gov.ua/UJRN/bitv_2013_15_4_8

Ковальчук І.І., Федорук Р.С. Вміст важких металів у тканинах бджіл та їх продукції залежно від агроекологічних умов Карпатського регіону. Біологія тварин. 2013. Т. 15. № 4. C. 54–65. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bitv_2013_15_4_8 (дата звернення: 22.09.2022).

Kupchyk, O. (2017). Stripping voltamperometric determination of heavy metals in honey samples. Chemistry & Chemical Technology, 11 (3), 285–290. https://doi.org/10.23939/chcht11.03.285

Lisohurska, D. V. (2017). Zakonomirnosti mihratsii 137Cs u lantsiuhu grunt-roslyna ripaku v umovakh radioaktyvnoho zabrudnennia Zhytomyrskoho Polissia [Regularities of the 137Cs migration in the chain of soil-plant for rapeseeds in conditions of radioactive contamination of the Zhytomyr Polesie]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia: Tvarynnytstvo –. Bulletin of Sumy National Agrarian University. Series: Livestock, 5/2 (32), 61–66.

Лісогурська Д.В. Закономірності міграції 137Cs у ланцюгу ґрунт-рослина ріпаку в умовах радіоактивного забруднення Житомирського Полісся. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Тваринництво. 2017. Вип. 5/2 (32). С. 61–66.

Lukash, O. V., Davydenko, A. A., & Pyrozhkov, Ye. P. (2022, hruden 1–2). Bdzhilnytstvo yak tradytsiina ekolohichna haluz poliskoi chastyny Chernihivskoi oblasti ta chynnyky zahrozy yii vnaslidok viiskovykh dii [Beekeeping as a traditional ecological branch of the Chernihiv region Polesia part and factors threatening it as a result of military operations] [Materialy konferentsii]. Ekolohiia. Dovkillia. Enerhozberezhennia. 2022 – Ecology. Environment Energy saving. 2022. III mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsia, Poltava, NUPP.

Лукаш О.В., Давиденко А.А., Пирожков Є.П. Бджільництво як традиційна екологічна галузь поліської частини Чернігівської області та чинники загрози їй внаслідок військових дій. Екологія. Довкілля. Енергозбереження. 2022: збірник матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ конф. (Полтава, 1–2 груд. 2022 р.). Полтава: НУПП, 2022. С. 160–163.

Lukash, O., Strilets, S., Yakovenko, O., Miroshnyk, I., Dayneko, N., Sliuta, A., Kupchyk, O., Morozova, I., & Sazonova, O. (2021). Prediction (on the content of radionuclides and heavy metals) of the Solidago canadensis L. use as a honey resource in Polesie. Ecological Questions, 32 (4), 35–47.

Mahmoudi, R., Mardani, К., & Rahimi, В. (2015). Analysis of Heavy Metals in Honey from North-Western Regions of Iran. Journal of Chemical Health Risks, 5 (4), 251–256. https://dx.doi.org/10.22034/jchr.2018.544114

Naccari, C., Macaluso, A., Giangrosso, G., Naccari, F., & Ferrantelli, V. (2014). Risk assessment of heavy metals and pesticides in honey from Sicily (Italy). Journal of Food Research, 2, 107–117. https://doi.org/10.5539/jfr.v3n2p107

Rodacy, P. J., Bender, S. F., Bromenshenk, J. J., Henderson, C. B., & Bender, G. L. (2002). Training and deployment of honeybees to detect explosives and other agents of harm. Proceedings of the SPIE, 4742, 474–481. https://doi.org/10.1117/12.479119

Sariohlo, I. (2022, kviten 26). Osnova bdzhilnytstva, to ye visk [The basis of beekeeping is wax]. Pasika vid A do Ya – Apiary from A to Z. https://pasika.news/yurij-kulakov-osnova-bdzhilnycztva-to-ye-visk/

Саріогло І. Основа бджільництва, то є віск. Пасіка від А до Я. 26 квітня 2022. URL: https://pasika.news/yurij-kulakov-osnova-bdzhilnycztva-to-ye-visk/ (дата звернення: 26.11.2022).

Vasylkivska, T. (2022, cherven 26). V Ukraini formuiut reiestr postrazhdalykh cherez viinu pasik [In Ukraine, a register of victims of the war of beehives is being formed]. Zemliak – Countryman. https://zemliak.com/news/gospodarstvo/2836-v-ukrajini-formuyut-reyestr-postrazhdalih-cherez-viynu-pasik

Васильківська Т. В Україні формують реєстр постраждалих через війну пасік. Земляк. 26 червня 2022. URL: https://zemliak.com/news/gospodarstvo/2836-v-ukrajini-formuyut-reyestr-postrazhdalih-cherez-viynu-pasik (дата звернення: 24.11.2022).

Yarmolenko, T. (2022, serpen 23). Viina ta vidsutnist medonosiv skorotyly vyrobnytstvo medu v Ukraini [The war and the lack of honey bees reduced the production of honey in Ukraine]. AgroPortal.ua. https://agroportal.ua/publishing/lichnyi-vzglyad/viyna-ta-vidsutnist-medonosiv-skorotili-virobnictvo-medu-v-ukrajini

Ярмоленко Т. Війна та відсутність медоносів скоротили виробництво меду в Україні. AgroPortal.ua. 23 серпня 2022. URL: https://agroportal.ua/publishing/lichnyi-vzglyad/viyna-ta-vidsutnist-medonosiv-skorotili-virobnictvo-medu-v-ukrajini (дата звернення: 22.11.2022).

Downloads

Опубліковано

06.03.2023

Номер

Розділ

СТРЕСИ ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ ТА РЕАКЦІЯ ОРГАНІЗМІВ