ФЕНОЛОГІЧНІ ФАЗИ РОЗВИТКУ ULMUS PUMILA L. У ВЕСНЯНО-ЛІТНІЙ ПЕРІОД У М. ЧЕРНІГОВІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.58407/bht.3.23.4

Ключові слова:

фенологічні спостереження, Ulmus pumila L. фенофаза, фенологічна підфаза

Анотація

Ulmus pumila L. – потенційно інвазійний вид, який здатен до швидкого поширення територією Чернігівського Полісся. Відомо, що інвазія U. pumila відбувається за рахунок насіннєвого і вегетативного відтворення. Тож, для розробки заходів регуляції чисельності цього інвазійного виду необхідно вивчати його фенологічні особливості в місцях зростання.

Фенологічні явища є результатом пристосування різних видів рослин до абіотичних умов (температура, тривалість фотоперіоду, вологість, напрямок та сила вітру, кількості опадів) в конкретному місці зростання і як наслідок настання фенологічних фаз (утворення листя, бутонізація, цвітіння, плодоношення, опадання листя) які є чутливими до зміни клімату.

Метою дослідження є встановлення перебігу фенологічних фаз U. pumila, популяції якого зростають на південно-західній околиці м. Чернігова, вздовж залізничної колії.

Матеріали і методи дослідження. Фенологічне спостереження за U. pumila у весняно-літній період 2023 року проводилося відповідно до методики І.Н. Бейдемана. Впродовж весняного періоду феноспостереження проводилися через 1-2 дні, в літній період 2 рази на тиждень. Всі дані спостережень заносилися до журналу. Також кожного дня фіксувалися метеорологічні явища.

Наукова новизна. Представлено результати фенологічного дослідження, а саме дані перебігу фенологічних фаз інвазійного виду U. pumila у весняно-літній період 2023 року. Показано залежність настання тих чи інших основних фенологічних фаз і підфаз від середньодобової температури.

Висновки. Встановлено, що перебіг фенологічних фаз в U. pumila тісно пов'язаний зі змінами середньодобової температури повітря. Вегетативна фаза в U. pumila проходить з 22 березня по 18 квітня; фаза бутонізації – з 27 березня по 13 квітня; фенофаза цвітіння триває з 19 квітня по 3 травня; фенофаза плодоношення – з 11 травня по 22 травня.

Оскільки у другій декаді березня спостерігалася тепліша за норму температура повітря, то підфази «сокорух» і «набухання бруньок» проходили швидше, а підфази «розгортання перших листків» і «розгортання більшої частини листків» характеризуються повільним перебігом через різке зниження температури повітря в перший декаді квітня.

Перспективою подальших досліджень і спостережень за перебігом фенологічних фаз і підфаз U. pumila є розроблення шляхів для запобігання інвазії цього виду на території Чернігівського Полісся.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Batsaikhan, G.-E., Suren, M., Enkhbayar, B., & Dugarjav, D. (2020). Growth and biomass of siberian elm seedlings (Ulmus pumila L.) grown in tree nursery. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 30(2), 32–37.

Beideman I. (1974). Methodology for studying the phenology of plants and plant communities. Nauka (in Russian).

Бейдеман И. Н. Методика изучения фенологии растений и растительных сообществ. Новосибирск: Наука, 1974. 156 с.

Gordiienko, M. I., Guz, M. M., Debrinyuk, Y. M., & Maurer, V. M. (2005). Forest plantations. Kamula (in Ukrainian).

Гордієнко М. І., Гузь М. М., Дебринюк Ю. М., Маурер В. М. Лісові культури: підручник. Львів: Камула, 2005. 752 с.

Feketa, I. (2013). Phenosupervisions as component part of monitoring of climatic changes. Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University. Series: Geography. Land management Nature use, 2, 26 – 31 (in Ukrainian).

Фекета І. Ю. Феноспостереження як складова частина моніторингу кліматичних змін. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Географія. Землеустрій. Природокористування. Ужгород, 2013. № 2. С. 26–31.

Maslovata, S. (2017). Biecological features of species and forms of elm genus (Ulmus L.) and their use in landscaping in the Right Bank Forest Steppe of Ukraine [Thesis for PhD degree in Agricultural Sciences, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Govt. forest agency of Resources of Ukraine, National Academy of Sciences of Ukraine, H. M. Vysotskyi Ukr. Forest Research Institute. farm and agroforestry] (in Ukrainian).

Масловата С. А. Біоекологічні особливості видів і форм роду в’яз (Ulmus L.) та використання їх в озелененні у Правобережному Лісостепу України: атореф. дис. … канд. сільськогосп. наук: 06.03.01 / Держ. агентство ліс. ресурсів України, НАН України, Укр. НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького. Харків, 2017. 21 с.

Sopushynskyy, I., & Ryabchuk, V. (2012). Phenological features Acer pseudoplatanus L. Fagus sylvatica L. with decorative anomaly wood. Scientific Bulletin of the National Forestry University of Ukraine, 22.14, 14–18 (in Ukrainian).

Сопушинський І. М., Рябчук В. П. Фенологічні особливості Acer pseudoplatanus L. та Fagus sylvatica L. із декоративною аномальною деревиною. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. Львів, 2012. Вип. 22.14. С. 14–18.

Taylor, R.V., Holthuijzen, W., Humphrey, A., & Posthumus, E. (2020). Using phenology data to improvecontrol of invasive plant species: A case study on Midway Atoll NWR. Ecological Solutions and Evidence, 1(1), Article 1:e12007. https://doi.org/10.1002/eso3.12007

Downloads

Опубліковано

19.01.2024

Номер

Розділ

ФІТОБІОТА