СТАН СОСНОВИХ УГРУПОВАНЬ НА ТЕРИТОРІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ «ЯЛІВЩИНА» ТА ВПЛИВ НА НИХ КОРОЇДІВ

Автор(и)

  • Володимир Свердлов Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-4079-0831
  • Юрій Карпенко Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-1703-8473
  • Світлана Потоцька Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-3595-503X

DOI:

https://doi.org/10.58407/bht.3.23.2

Ключові слова:

соснові насадження, Ips acuminatus, Ips sexdentatus, феромонний моніторинг, Чернігівське Полісся, регіональний ландшафтний парк «Ялівщина», м. Чернігів

Анотація

Лісові екосистеми природо-заповідних об'єктів у межах урботериторій є недостатньо вивченими в сучасній науці й потребують подальших досліджень. Соснові насадження міських зелених зон є найбільш важливим і дієвим засобом у формуванні мікроклімату, а також екологічно стабілізуючим чинником загалом.

Масове розмноження й розповсюдження на значні території стовбурових шкідників на деревах Pinus sylvestris L. під впливом комплексу екологічних факторів, є одним із значних, що порушують структуру лісових екосистем. Нами встановлено, що у всиханні соснових насаджень територій Чернігівського Полісся, а саме регіонального ландшафтного парку «Ялівщина» (далі - парк) відіграють провідну роль шкідники родини Ipidae. Вони заселяють ослаблені дерева, внаслідок природно-кліматичних змін і надмірного антропогенного навантаження.

Мета. На основі узагальненого аналізу сучасного стану соснових угруповань на території РЛП «Ялівщина» навести характеристику соснових угруповань території дослідження; з’ясувати вплив на них стовбурових шкідників родини Ipidae, визначити показники стану дерев Pinus sylvestris, особливостей популяцій шкідників на ділянках ослаблених природними чинниками та антропогенними впливами; розробити обґрунтування методів боротьби з стовбуровими шкідниками соснових насаджень Чернігівського Полісся.

Методологія. Стовбурові шкідники за часом заселення деревостану розподілено на дві фенологічні групи (весняну й літню). З найрозповсюдженіших стовбурових шкідників, у весняну групу входять: Tomicus minor Hart., Ips acuminatus Gyll., Ips sexdentatus Boern., Ips typographus L. Літню фенологічну групу становлять вторинні й сестринські покоління вершинного короїда, короїда-стенографа та короїда-типографа. Детальний нагляд проводять від моменту виявлення спалаху масового розмноження до його повного загасання внаслідок загибелі або оздоровлення соснових насаджень. Використання феромонів для нагляду є доцільним у загальній системі виявлення осередків стовбурових шкідників лісу й контролю за їх розвитком. Оскільки феромони є біологічно активними речовинами, є небезпека спровокувати за їх допомогою виникнення нових осередків, а тому їх варто застосовувати суворо відповідно до інструкцій й рекомендацій.

Наукова новизна. На підставі проведених власних моніторингових досліджень та аналізу, уперше показано результати практичного застосування комплексних технологічних, біотехнічних і природоохоронних заходів боротьби зі стовбуровими шкідниками соснових насаджень на природно-заповідних територіях у межах міських екосистем. Нами доведено, що для збереження екологічної стійкості соснових насаджень території Чернігівського Полісся, зокрема і РЛП «Ялівщина» (м. Чернігів) та зменшення негативного впливу комахксилофагів, необхідно запроєктувати й використовувати профілактичні й біологічні методи боротьби з стовбуровими шкідниками хвойних порід.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Andreeva, O. (2016). Stem pests in the foci of drying out of pine plantations of the State Enterprise «Zhytomyr Forestry», Zhytomyr region. Bulletin of Kharkiv National Agrarian University, (1-2), 7–12. (in Ukrainian)

Андрєєва О. Стовбурові шкідники в осередках всихання соснових насаджень ДП «Житомирське ЛГ» Житомирської обл. Вісник Харківського національного аграрного університету. 2016. № 1-2. С. 7–12.

Andreeva, O. (2019). Wintering of stem pests and their entomophages in pine plantations of Central Polesie. Pine forests: current state, existing problems and ways to solve them: Materials of international scientific and practical conf. 2019, Kyiv, Ukraine (pp. 91-92). (in Ukrainian)

Андреєва О. Зимівля стовбурових шкідників та їхніх ентомофагів у соснових насадженнях Центрального Полісся. Соснові ліси: сучасний стан, існуючі проблеми та шляхи їх вирішення: Матеріали міжнар. науково-практ. конф., м. Київ, 12–13 черв. 2019 р. Харків, 2019. С. 91–92.

Conclusion on the results of forest pathological survey of plantations. (2018). https://apk.cg.gov.ua/web_docs/2141/2018/07/docs/Обстеження_ВК_РЛП_Ялівщина_м._Чернігів_12-14_06_2018.pdf (in Ukrainian)

Висновок за результатами лісопатологічного обстеження насаджень. Харків, 2018. 10 с. URL: https://apk.cg.gov.ua/web_docs/2141/2018/07/docs/Обстеження_ВК_РЛП_Ялівщина_м._Чернігів_12-14_06_2018..pdf (дата звернення: 10.10.2023).

Dyadechko, M. (ed.) (1990). Fundamentals of biological method of plant protection. Harvest. (in Ukrainian)

Основи біологічного методу захисту рослин / ред. М. Дядечко. Київ : Урожай, 1990. 156 с.

Greze, W. (1936). On the influence of primary pests on tree growth. Forest Protection, (14), 35–52. (in Ukrainian)

Грезе В. Про вплив первинних шкідників на ріст дерев. Охорона лісу. Київ, Полтава, 1936. Т. 14. С. 35–52.

Jaime, L., Batllori, E., Margalef-Marrase, J., Pérez Navarro, M. Á., & Lloret, F. (2019). Scots pine (Pinus sylvestris L.) mortality is explained by the climatic suitability of both host tree and bark beetle populations. Forest Ecology and Management, 448, 119–129. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2019.05.070

Karpenko Yu., Pototsʹka S., & Sverdlov V. (2023). Vascular plants of the spontaneous flora of the regional landscape park «Yalivshchyna» (Chernihiv). Biota. Human. Technology, (3), 7–18. https://doi.org/10.58407/bht.3.22.1 (in Ukrainian)

Карпенко Ю., Потоцька С., Свердлов В. Судинні рослини спонтанної флори регіонального ландшафтного парку «Ялівщина» (м. Чернігів). Biota. Human. Technology. 2023. № 3. С. 7–18. DOI: https://doi.org/10.58407/bht.3.22.1

Karpenko, Y., Sverdlov, V., & Pototska, S. (2022). Floristic and coenotic features of the territory of the Regional Landscape Park «Yalivshchyna». Modern phytosozological research in Ukraine (6th ed., pp. 38–44). (in Ukrainian)

Карпенко Ю., Свердлов В., Потоцька С. Флористико-ценотичні особливості території регіонального ландшафтного парку «Ялівщина». Сучасні фітосозологічні дослідження в Україні: зб. наук. пр. 6-те вид. Київ, 2022. С. 38–44.

On Approval of Sanitary Rules in the Forests of Ukraine. (n.d.). Official web portal of the Parliament of Ukraine. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-95-п. (in Ukrainian)

Про затвердження Санітарних правил в лісах України. Офіційний вебпортал парламенту України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-95-п (дата звернення: 18.10.2023)

Zawada, M. (2007). Forest entomology. KVIC. (in Ukrainian)

Завада М. М. Лісова ентомологія. підручник. Київ : КВІЦ, 2007. 186 с.

Zavada, M., Huziy, A., & Bilokin’, M. (2010). Forest entomology. Agrarian Media Group. (in Ukrainian)

Завада М., Гурій А., Білоконь М. Лісова ентомологія : підручник. Київ: Аграр Медіа Груп, 2010. 404 с.

Downloads

Опубліковано

19.01.2024

Номер

Розділ

ФІТОБІОТА