ВИКОРИСТАННЯ БІОМАСИ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОТРЕБ У ПІВНІЧНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Світлана Кирієнко Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка

Ключові слова:

альтернативні джерела, рослинництво, Полісся

Анотація

ABSTRACT

As biomass is a by-product of agriculture, it is advisable to use it as an energy source. In Ukraine, economically viable biomass potential is estimated at 27 million tonnes / year. Attracting such potential for energy production can meet about 12–15 % of Ukraine's needs for primary energy.

Purpose. To assess the potential of agricultural waste, including wheat straw and corn stalks, for the energy needs of the Chernihiv and Rivne regions.

Methodology. The starting point for estimating the energy potential of primary agricultural waste is the statistics on the gross harvest of crops. The economic potential that best reflects the amount of biomass available for the energy needs has been investigated. The data were used for 5 years (2014–2018).

Scientific novelty. The prospects of the biomass use in the northern regions have been analyzed, the potential of the agricultural waste use in growing cereals for the energy needs in the Chernihiv and Rivne regions has been assessed for the first time.

Conclusions. The theoretical potential of wheat straw and corn stalks is adjusted with the minimum crop yields in the specific soil and climatic conditions of the study area. On the whole, there is a fairly steady upward trend in this potential as wheat and corn production increase.

The economic potential of wheat straw and corn stalks for the energy needs (conservative) in the Chernihiv region is 58.9 thousand tonnes (3.4 %) of the total amount of fuel used in 2018 and 58.1 thousand tonnes (3.3 %) of the total amount of fuel, respectively. The economic potential of wheat straw and corn stalks for the energy needs in the Rivne region is 31.73 thousand tonnes (1.71 %) of the total amount of fuel used in the region in 2018 and 37.61 thousand tonnes (2.03 %) of the total amount of fuel, respectively.

 

АНОТАЦІЯ

Оскільки біомаса є побічною продукцією сільського господарства, доцільним є використання її в якості джерела енергії. В Україні економічно доцільний потенціал біомаси оцінюється у 27 млн т/рік. Залучення такого потенціалу для виробництва енергії може задовольнити близько 12–15 % потреб України в первинній енергії.

Мета. Оцінити потенціал відходів сільського господарства, зокрема соломи пшениці і стебел кукурудзи, для енергетичних потреб Чернігівської та Рівненської областей.

Методологія. Досліджено економічний потенціал, який найкраще відображає обсяг біомаси, доступний для енергетичних потреб. Дані використані за 5 років (2014–2018 рр). Вихідною точкою для оцінки енергетичного потенціалу первинних відходів сільського господарства є статистичні дані по валовому збору сільськогосподарських культур.

Наукова новизна. Проаналізовано перспективи використання біомаси в північних областях, вперше проведено оцінку потенціалу використання відходів сільського господарства при вирощуванні зернових культур для енергетичних потреб у Чернігівській та Рівненській області.

Висновки. Теоретичний потенціал соломи пшениці і стебел кукурудзи корегує з мінімальними показниками врожаю культури в конкретних ґрунтово-кліматичних умовах регіону дослідження. Загалом спостерігається досить стійка тенденція росту цього потенціалу, оскільки збільшується виробництво пшениці і кукурудзи.

Економічний потенціал соломи пшениці і стебел кукурудзи для енергетичних потреб (консервативний) в Чернігівській області складає 58,9 тис. т у.п. (3,4 % усього палива, що використано у 2018 р.) і 58,1 тис. т у.п. (3,3 % усього палива) відповідно. Економічний потенціал соломи пшениці і стебел кукурудзи для енергетичних потреб в Рівненській області складає 31,73 тис. т у. п. (1,71 % усього палива, що використано в області у 2018 р.) і 37,61 тис. т у.п. (2,03 % усього палива) відповідно.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Опубліковано

28.09.2022

Номер

Розділ

ФІТОБІОТА