ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПІДЛІТКІВ З РІЗНИМИ ТИПАМИ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Катерина Семененко Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка
  • Наталія Демченко Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка

Ключові слова:

фізичний розвиток, життєва ємність легень, проба Штанге, проба Генче

Анотація

ABSTRACT

The purpose of the work. Investigation of the physical development and individual-typological features of the functional state of the external respiration system in children aged 13–14 years.

Methodology. Anthropometry and anthroscopy, a method of sigmal standards of physical development assessment; comprehensive study of the function of external respiration: spirometry. Six functional respiratory tests were used to examine the respiratory system: lung capacity (VCL), reserve inspiratory volume (ROVD), Stange, Genche samples, and the effects of exercise on respiratory retention and VCL.

Scientific novelty. The correlation analysis found a relatively high association between lung capacity and growth rates in adolescents attending sports sections.

Conclusions. Among the studied adolescents aged 13–14 years, 91 % of girls and 31.5 % of boys have a disharmonious physical development, and 91 % of girls and 68.5 % of boys have a harmonious type of development. It has been found that the functional state of the respiratory system of children aged 13– 14 years who attend sports sections is better, since their actual indicators exceed the required by 10–15 %. Children of the same age who do not attend the section have lower actual external respiration rates than required by 20–30 %.

 

АНОТАЦІЯ

Мета роботи. Дослідження фізичного розвитку та індивідуально-типологічних особливостей функціонального стану системи зовнішнього дихання у дітей віком 13–14 років.

Методологія. Антропометрія та антропоскопія, метод сигмальних стандартів оцінки фізичного розвитку; комплексне дослідження функції зовнішнього дихання: спірометрія. Для дослідження стану дихальної системи було використано 6 функціональних дихальних проб: життєва ємність легень (ЖЄЛ), резервний об’єм вдиху (РОвд), проби Штанге, Генче та вплив фізичного навантаження на затримку дихання та ЖЄЛ.

Наукова новизна. Встановлено тісний взаємозв’язок між показниками життєвої ємності легень та ростом у підлітків, які відвідують спортивні секції.

Висновки. Серед досліджених підлітків віком 13–14 років дисгармонійний фізичний розвиток мають 9 % дівчат і 31,5 % хлопчиків, а гармонійний тип розвитку 91 % дівчат і 68,5 % хлопчиків. З’ясовано, що функціональний стан дихальної системи дітей віком 13–14 років які відвідують спортивні секції є кращими, оскільки їх фактичні показники перевищують потрібні на 10–15 %. Діти цього ж віку, які не відвідують секції, мають менші фактичні показники зовнішнього дихання за потрібні на 20–30 %.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Опубліковано

28.09.2022

Номер

Розділ

ФУНКЦІОНУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ