ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ LIQUIDAMBAR L.: ПЕРІОДИЗАЦІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.58407/bht.1.24.7

Ключові слова:

декоративні деревні рослини, ботанічний сад, представники роду Liquidambar

Анотація

Мета роботи. На основі аналізу архівних даних та наукових публікацій проаналізувати етапи розвитку досліджень представників роду Liquidambar L. в Національному ботанічному саду імені М.М.Гришка НАН України (далі – НБС), з’ясувати перспективні напрями досліджень Liquidambar styracifluа L. та Liquidambar orientalis Mill. в Україні.

Методологія. На основі історичного методу проведено аналіз  розвитку досліджень Liquidambar в НБС, представленого з початку його заснування (1935 рік) по теперішній час: з 1935 року по 2018 рік – на основі вивчення матеріалів архіву НБС (опрацьовано близько 100 томів), з 2019 по теперішній час – за власними дослідженнями та дослідженнями співробітників НБС за їх публікаціями.

Всі особисті дані (імена, по-батькові, посади, відділи) про працівників Ботанічного саду, що висвітлено у даній публікації, подано згідно біографічного довідника «Вони будували Сад» (Chuvikina &  Klymenko, 2009).  

Наукова новизна. За даними архіву НБС встановлено, що перші задокументовані згадки про Liquidambar styraciflua L. належать до 1939 року і збереглись у розділі «Інвентарні списки рослин наукових ділянок ботанічного саду». У 1959 році з’являється інформація про вирощування іншого виду з цього роду – Liquidambar orientalis Mill. Це вид азійського походження, який отримано із Сухумського ботанічного саду. З 2019 року починається докладніше вивчення роду LiquidambarЗокрема, на основі аналізу архівних даних та наукових публікацій, науковцями НБС виділено чотири етапи розвитку досліджень Liquidambar   в НБС: І – початковий (1939 – 1943 рр.), який тривав майже з початку заснування Ботанічного саду та мав на меті збір посадкового матеріалу (закінчився невдало у зв’язку з Другою світовою війною);   ІІ – проєктний, який тривав з 1944 по 1949 рік, коли складено Проєкт озеленення Ботанічного саду, який включав представників роду Liquidambar в складі ділянки рослин Північної Америки; ІІІ – етап вирощування посадкового матеріалу та пасивного спостереження за існуючими посадками рослин роду Liquidambar, де фіксувалось тільки кількість рослин та основні лінійні показники (висота, діаметр стовбура та крони) (1950 – 2018 рр.); ІV – має на меті всебічне вивчення видів роду Liquidambar в умовах урбогенного середовища та впровадження видів і культиварів в ландшафтні композиції НБС (з 2019 р. по теперішній час).

Висновки. У Національному ботанічному саду імені М.М.Гришка (НБС) проводиться всебічне вивчення Liquidambar L.: на основі аналізу архівних даних та наукових публікацій, науковцями НБС виділено чотири етапи розвитку досліджень Liquidambar, починаючи з 1939 року по сьогоднішній час. Проведено дослідження поширення Liquidambar та його декоративних форм в Україні. Зазначено, що використання цих дерев у озеленені міст зростає. Рекомендується використання представників роду Liquidambar в ландшафтному будівництві для створення груп або в якості солітерів у парках, скверах, зоопарках, лісопарках, при озелененні вулиць, бульварів, площ, прибудинкових територій, адміністративних будівель, приватних садиб, в експозиціях ботанічних садів та дендропарків. Доцільно розширити дослідження Liquidambar з його інвазійності та лікарських властивостей в якості сировинної рослини для фармацевтичної промисловості. Перспективними напрямами досліджень є подальше збагачення колекційного фонду новими видами та формами, дослідження їх екологічних, морфологічних та фенологічних особливостей, оцінка перспективи подальшої інтродукції, пошук оптимальних умов використання в міському озелененні та паркобудівництві, розробка рекомендацій із розмноження та культивування цих рослин. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Chuvikina, N. V., & Klymenko, S. V. (2009). They were building a Garden: biographical guide. 22, 24, 41. (in Ukrainian)

Чувікіна Н.В., Клименко С.В. Вони будували Сад: біографічний довідник. Київ: Цукор України, 2009. C. 22, 24, 41.

Documents on the organization of the Botanical Garden construction (explanatory note to the landscaping project). (1949). Archive of the M.M. Gryshko National Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Ukraine. Description 1, No. 57, 75. (in Ukrainian)

Документи про організацію будівництва Ботанічного саду (пояснювальна записка до проекту озеленення). 1949. Архів Національного ботанічного саду імені М.М.Гришка НАН України. Оп. 1. Спр. 57. Арк. 75.

Documents on the organization of the construction of the Botanical Garden (explanatory note to the landscaping project). (1944). Archive of the M.M. Gryshko National Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Ukraine. Description 1, No. 5, 78–109. (in Ukrainian)

Документи по організації будівництва Ботанічного саду (пояснювальна записка до проекту озеленення). 1944. Архів Національного ботанічного саду імені М.М.Гришка НАН України. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 78–109.

Gorbenko, N. S., Lysiuk, R. M., Zayachuk, V. Y., Henyk, Y. V., & Lysiuk, O. M. (2022). Species of the genus Liquidambar L. of the flora of Ukraine as valuable introductions – current state and prospects for use. Рrinting house of V.M. Guliaiev, (2), 122–127. (in Ukrainian)

Горбенко Н.С., Лисюк Р.М., Заячук В.Я., Геник Я.В., Лисюк О.М. Види роду ліквідамбар (Liquidambar L.) флори України як цінні інтродуценти – актуальний стан та перспективи використання. Обухів: друкарня ФОП Гуляєва В.М., 2022. т.2. С. 122–127.

Inventory lists of plants of scientific plots of the Botanical Garden. (1939). Archive of the M.M. Gryshko National Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Ukraine. Description 1, No. 3, 49. (in Ukrainian)

Інвентарні списки рослин наукових ділянок ботанічного саду. 1939. Архів Національного ботанічного саду імені М.М.Гришка НАН України. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 49.

Inventory lists of plants of scientific plots of the Botanical Garden. (1951). Archive of the M.M. Gryshko National Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Ukraine. Description 1, No. 97, 91. (in Ukrainian)

Інвентарні списки рослин наукових ділянок ботанічного саду. 1951. Архів Національного ботанічного саду імені М.М.Гришка НАН України. Оп. 1. Спр. 97. Арк. 91.

Inventory of green spaces in the botanical garden. (1964). Archive of the M.M. Gryshko National Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Ukraine. Description 1, No 343, Volume 1, 48. (in Ukrainian)

Інвентаризація зелених насаджень в ботанічному саду. 1964. Архів Національного ботанічного саду імені М.М.Гришка НАН України. Оп. 1. Спр. 343. Т. 1. Арк. 48.

Inventory of plants in the scientific plots of the botanical garden. (1959). Archive of the M.M. Gryshko National Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Ukraine. Description 1, No. 233, Volume 2, 6. (in Ukrainian)

Інвентаризація рослин на наукових ділянок ботанічного саду. 1959. Архів Національного ботанічного саду імені М.М.Гришка НАН України. Оп. 1. Спр. 233. Т. 2. Арк. 6.

Kokhno, M. A., Parkhomenko, L. I., Zarubenko, A. U. et al. (2002). The genus Liquidambar L. Dendroflora of Ukraine. Wild and cultivated trees and shrubs. Part I. Handbook. Phytosociocentr. pp. 123–124. (in Ukrainian)

Дендрофлора України. Дикорослі й культивовані дерева і кущі. Покритонасінні: довідник / Кохно М.А. та ін. Kиїв: Фітосоціоцентр, 2002. Ч. І. С.123, 124.

Kuznetsov, S. I., Levon, F. M., & Pushkar, V. V. (2013). Assortment of trees, shrubs and vines for landscaping in Ukraine. COMPRINT. (in Ukrainian)

Кузнецов С.І., Левон Ф.М., Пушкар В.В. Асортимент дерев, кущів та ліан для озеленення в Україні. Київ: ТЦ «КОМПРИНТ», 2013. 256 c.

Lists of plants, planting lists, inventory lists of plants and shrubs of the Botanical Garden of the NASU. (1946). Archive of the M.M. Gryshko National Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Ukraine. Description 1, No. 24, 60–71. (in Ukrainian)

Списки рослин, посадкові відомості, інвентарні списки рослин та кущів Ботанічного саду НАНУ. 1946. Архів Національного ботанічного саду імені М.М.Гришка НАН України. Оп. 1. Спр. 24. Арк. 60–71.

Planting information on plants in the botanical garden. (1956). Archive of the M.M. Gryshko National Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Ukraine. Description 1, No. 180, 22. (in Ukrainian)

Посадкові відомості на рослини на ділянках ботанічного саду. 1956. Архів Національного ботанічного саду імені М.М.Гришка НАН України. Оп. 1. Спр. 180. Арк. 22.

Planting lists of plants in the botanical garden. (1962). Archive of the M.M. Gryshko National Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Ukraine. Description 1, No. 294, 33. (in Ukrainian)

Посадкові відомості рослин на ділянках ботанічного саду. 1962. Архів Національного ботанічного саду імені М.М.Гришка НАН України. Оп. 1. Спр. 294. Арк. С.33.

Smilyanets, N. M., & Svitylko, I. M. (2020, September 22–24). Theoretical and practical prerequisites for research of the genus Liquidambar L. in M.M. Gryshko National Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Ukraine. Proceedings of the International of science conference “Fundamental and applied aspects of plant introduction in conditions of global environmental changes”, Kyiv, Ukraine. 172–175. (in Ukrainian)

Смілянець Н.М., Світилко І.М. Теоретичні та практичні передумови досліджень роду Liquidambar L. у Національному ботанічному саду імені М.М.Гришка Національної академії наук України. Фундаментальні та прикладні аспекти інтродукції рослин в умовах глобальних змін навколишнього середовища: мат. Міжнар. наук. конф., м. Київ, 22–24 вересня 2020 р. Київ, 2020. С.172–175.

Smilyanets, N. M., & Svitylko, I. M. (2021a). Species composition and distribution of the genus Liquidambar L. (Altingiaceae) in Ukraine. Journal of Native and Alien Plant Studies, 274–277. https://doi.org/10.37555/2707 3114.1.2021.247728 (in Ukrainian)

Смілянець Н.М., Світилко І.М. Видовий склад та поширення роду Liquidambar L. (Altingiaceae) в Україні. Journal of Native and Alien Plant Studies. 2021. с. 274–277. DOI: https://doi.org/10.37555/2707 3114.1.2021.247728

Smilyanets, N. M., & Svitylko, I. M. (2021b). The use of Liquidambar styraciflua L. and its decorative forms in landscaping of the urbanized environment. Collection of articles of the All-Ukrainian scientific and practical readings in memory of Prof. I.I. Gordienko. Mykola Gogol SRI. 91–93. (in Ukrainian)

Смілянець Н.М., Світилко І.М. Використання Liquidambar styraciflua L. та його декоративних форм в озелененні урбанізованого середовища. І Всеукраїнські науково-практичні читання пам’яті проф. І.І.Гордієнка: збірник статей. Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2021. С. 91–93.

Svitylko, I. M. (2020). The stages of studying Liquidambar L. in Ukraine – prospective trees for greening urban environments. Сollection of scientific papers “Problems and prospects of the development of modern science in the countries of Europe and Asia”, SAB. Grup. 6–7.

Svitylko, I. M., & Smilyanets, N. M. (2022). The genus Liquidambar L. in Ukraine. Proceedings of the 6th All-Ukrainian Plein Air on Natural Sciences (June 25–26, 2022, Odesa, Ukraine), pp. 75–77. (in Ukrainian)

Світилко І.М., Смілянець Н.М. Рід Liquidambar L. в Україні. Матеріали VI-го всеукраїнського пленеру з питань природничих наук, 25–26 червня 2022 р. Одеса: Одеський держ. еколог. університет, 2022. С. 75–77.

Svitylko, I. M., & Smilyanets, N. M. (2023a). Historical prerequisites for the introduction of Liquidambar L. in the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine. Proceedings of the Fifth All-Ukrainian Scientific and Practical Conference “European integration of environmental policy of Ukraine” (October 25–26, 2023, Odesa, Ukraine), pp. 501–505. (in Ukrainian)

Світилко І.М., Смілянець Н.М. Історичні передумови інтродукції Liquidambar L. В Правобережному Лісостепу України Євроінтеграція екологічної політики України: матеріали П’ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 25–26 жовтня, 2023). Одеса. С.501–505.

Svitylko, I., & Smilyanets, N. (2023b). Determination of invasiveness of representatives of the genus Liquidambar L. in connection with the introduction to Ukraine. Proceedings of the All-Ukrainian scientific and practical conference, on the occasion of the 10th anniversary of the National Nature Park “Male Polissya” “Objects of the nature reserve fund of Ukraine: current state and ways to ensure their effective operation” (August 3–4, 2023, Slavuta, Ukraine), pp. 293–295. https://doi.org/10.61584/3-4-08-2023. (in Ukrainian)

Світилко І., Смілянець Н. З’ясування інвазійності представників роду Liquidambar L. у зв’язку з інтродукцією в Україну. Об’єкти природно-заповідного фонду України: сучасний стан та шляхи забезпечення ефективної їх діяльності: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, з нагоди 10-ї річниці Національного природного парку «Мале Полісся» (м. Славута, Хмельницька обл., 3–4 серпня 2023 р.). Славута, 2023. С. 293–295. https://doi.org/10.61584/3-4-08-2023

Trees and Shrubs Online. International Dendrology Society. Liquidambar styraciflua L. Retrieved April 04, 2024, from https://treesandshrubsonline.org/articles/liquidambar/liquidambar-styraciflua/

Downloads

Опубліковано

20.05.2024

Номер

Розділ

ФІТОБІОТА