УЛЬТРАСТРУКТУРА ПОВЕРХНІ ЛИСТКІВ ВИДІВ РОДУ VIBURNUM L. ФЛОРИ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.58407/bht.1.24.8

Ключові слова:

листки, ультраструктура поверхні, СЕМ, флора України, Viburnum L.

Анотація

Мета роботи. Дослідження ультраструктури поверхні листкової пластинки видів роду Viburnum L. флори України: V. opulus L., V. lantana L., V. tinus L. у зв’язку з необхідністю відбору стрес витривалих високодекоративних рослин за для озеленення антропогенно трансформованих урболандшафтів.

Методологія. Матеріали відібрані в Гербарії Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного (KW) та Гербарій Львівського університету  імені Івана Франка (LW) з різних точок ареалу. Використані методи світлової та сканувальної електронної мікроскопії.

Наукова новизна. За допомогою методів світлов ї та сканувальної електронної мікроскопії детально досліджено ультраструктуру поверхні листків трьох видів роду Viburnum флори України. Встановлено ознаки, за якими види розрізняються. Серед таких ознак рельєф листкової пластинки: у  V. opulus рельєф остеогребінчастий на адаксиальній поверхні та гребнеохоплювальний на абаксиальній; у  V. tinus – горбкуватий та дрібногорбкуватий (відповідно), у V. lantana – остеогребінчастий на обох поверхнях. Крім того, види розрізняються типом кутикули (у V. tinus кутикула гладенька, у  двох інших видів – складчаста); типом та ступенем розвитку епікутикулярного воску. Кристалоїдний віск спостерігається у всіх видів, проте у V. opulus він представлений гранулами, у двох інших видів – пластинками, зрідка гранулами. Кірка зустрічається зрідка у V. opulus та V. tinus. Найбільшу кількість воскових відкладів мають листкові пластинки V. tinus, найменшу – V. opulus. Розміщення воскових відкладів неоднорідне.

Висновки. Вивчена мікроморфологічна будова ультраструктури листкової пластинки трьох видів роду Viburnum флори України. В результаті аналізу мікроморфологічних особливостей  листка виявлені спільні для видів ознаки, та такі, за якими вони чітко розрізняються. Досліджені види характеризуються гіпостоматичним типом листкової пластинки, парацитними продихами, добре розвиненим епікутикулярним воском,  більш інтенсивним опушенням на адаксиальній поверхні. Відмінними ознаками є рельєф поверхні, типи воскових відкладів, тип трихом (у V. opulus та V. lantana наявні 3-5-осьові зірчасті трихоми, у V. tinus такі трихоми відсутні; лише у V. lantana наявні залозки) та їх локалізація, тип та співвідношення продихових апаратів (у V. opulus переважають аномоцитні продихи, V. lantanaпарацитні, V. tinus наявні лише парацитні).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Adedeji, O., & Jewoola, O. A. (2008). Importance of leaf epidermal characters in the Asteraceae family. Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj, 36(2), 7–16. https://doi.org/10.15835/nbha362243

Akyol, E., Ongun, K., Kirboga, S., & Oner, M. (2016). A kinetic study for calcium oxalate crystallization in the presence of Viburnum opulus extract. Biointerface Res. Appl. Chem., 6(1), 1064–1069.

APG IV. (2016). An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV. Bot. J. Linn. Soc., 181, 1–20. https://doi.org/10.1111/boj.12385

Badanina, V. A., & Futorna, О. А. (2022). Leaves surface of Viburnum opulus L. flora of Ukraine. Theoretical and practical aspects of the research of medicinal plants. NFaU. http://surl.li/slwwt (in Ukrainian)

Баданіна, В.А., Футорна, О.А. Ультраструктура поверхні листків Viburnum opulus L. флори України. Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин: V Міжнародна наук.-практ. internet-конференція, м. Харків, 23–25 листопада 2022 року. Харків: НФаУ. С. 36–38. http://surl.li/slwwt

Baranova, M. A. (1985). Classifications of the morphological types of stomata. Bot. Zhurn., 70(2), 1585–1595. (In Russian)

Баранова М.А. Классификация морфологических типов устьиц. Бот. журн.1985. Т. 70, No 12. С. 1585–1595.

Barbarych, A. I. (1961). Honeysuckle family – Caprifoliaceae Juss. In M.I. Kotov (Ed.), Flora of UkrSSR (Vols. 10). (pp. 249–288). Publishing house of the Academy of Sciences of UkrSSR. (In Ukrainian)

Барбарич А.І. Родина Жимолостеві – Caprifoliaceae Juss. Флора України. Під ред.: М.І. Котов, Київ: Вид. АН України. 1961. Т. 10. С. 249–288.

Barthlott, W., Neinhuis, C., Cutler, D. et al. (1998). Classification and terminology of plant epicuticular waxes. Bot. J. Linn. Soc., 126(3), 237–260. https://doi.org/10.1111/j.1095-8339.1998. tb02529.x

Chakrabarty, C., & Mukherjee, P. K. (1986). Studies on Bupleurum L. (Umbelliferae) in India II. SEM observations of leaf surfaces. Feddes Repert., 97(7–8), 489–496.

Chamberlen, D. F. (1972). Viburnum L. In P.H. Devis (Ed.), Flora of Turkey (Vol. 4). (рp. 543–544). Univ. Рress, Edinburgh.

Demchenko M., Futorna О., Badanina V., Smirnov O., Olshanskyi I., & Taran N. (2019). Stomata complexes of leaves of leaf-declining representatives of Magnoliaceae as a marcers of a thermoregulatory and microclimate-forming ability of plants. Ecological Sciences, 1(24), 149–159. https://doi.org/10.32846/2306-9716-2019- 1-24-1-27 (in Ukrainian)

Демченко М.К., Футорна О.А., Баданіна В.А., Смірнов О.Є., Ольшанський І.Г., Таран Н.Ю. Продихові комплекси листків представників листопадних Магнолієвих як маркери терморегулюючої та мікрокліматоформуючої здатності рослин. Екологічні науки. 2019. № 1 (24). С. 149–159. DOI: https://doi.org/10.32846/2306-9716-2019- 1-24-1-27

Donoghue, M. J., Baldwin, B.G., LI, J., & Winkworth, R.C. (2004). Viburnum Phylogeny based on chloroplast trnK intron and nuclear ribosomal ITS DNA sequences. Syst. Bot., 29, 188–198. https://doi.org/10/1600/036364404772974095

Euro+Med 2006+. (n.d.). Euro+Med PlantBase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. Retrieved April 22, 2024, from http://www.europlusmed.org

Ezau, K. (1980). Plant anatomy. Mir (In Russian)

Эзау К. Анатомия растений. Москва: Мир. 1980. Т. 1–2. 565 с.

Ferguson, I.K. (1976). Viburnum L. In: M.G. Tutin (Ed.), Flora Europaea (Vol. 4), (р. 45). Univ. Press.

Futorna, O.A., Zhygalova, S.L., & Olshanskyi, I.G. (2016). Micromorphological characteristics (anatomical structure of leaves and stems, ultrastructure of fruits, pollen grains ultrasculpture) of Sonchus oleraceus L. (Asteraceae). Chornomors’k. bot. z., 12(2), 141–153. https://doi.org/10.14255/2308-9628/16.122/4 (in Ukrainian)

Футорна О.А., Жигалова С.Л., Ольшанський І.Г. Мікроморфологічна характеристика (анатомічна структура листків та стебел, ультраструктура плодів, ультраскульптура пилкових зерен) Sonchus oleraceus L. (Asteraceae). Чорноморськ. бот. ж. 2016. Т. 12, № 2. С. 141–153. DOI: https://doi.org/10.14255/2308-9628/16.122/4

Futorrna, O.A., Badanina, V.A., & Zhygalova, S.L. (2017). Ecological-anatomical characteristics of some Tragopogon (Asteraceae) species of the flora of Ukraine. Biosystems Diversity, 25(4), 274–281. https://doi.org/10.15421/011742

Futorna, O.A., Badanina, V.А., Olshanskyi, I.G., & Tyshchenko O.V. (2019). Leaves surface of Ginkgo biloba L. in heat conditions (in Kyiv city). Рlant introduction, 4, 51–59. https://doi.org/ 10.5281/zenodo.3566616 (in Ukrainian)

Футорна О.А., Баданіна В.А., Ольшанський І.Г., Тищенко О.В. Ультраструктура поверхні листків Ginkgo biloba L. в умовах спеки (на прикладі м. Києва). Інтродукція рослин. 2019. 4. С. 51 – 59. DOI: https://doi.org/ 10.5281/zenodo.3566616

Halbritter, H. (2016). Viburnum tinus. In: PalDat – A palynological database, https://www.paldat.org/pub/Viburnum_tinus/301122

Halbritter, H., & Svojtka M. (2016). Viburnum lantana. In: PalDat – A palynological database, https://www.paldat.org/pub/Viburnum_lantana/301127

Kajszczak, D., Zakłos-Szyda, M. & Pods˛edek, A. (2020). Viburnum opulus L. – A Review of Phytochemistry and Biological Effects. Nutrients, 12, 3398. https://doi.org/10.3390/nu12113398

Khan, G., Zhang, F., Gao, Q., Mashwani, Z., Rehman, K., Khan, M.A., & Chen, S. (2013). Trichomes diversity in the tropical flora of Pakistan. J. Med. Plants Res., 7(22), 1587–1592. https://doi.org/10.5897/JMPR11.1336

Krak, K., & Mraz, P. (2008). Trichomes in the tribe Lactuceae (Asteraceae) – taxonomic implications. Biologia (Bratislava), 63(5), 1–15. https://doi.org/10.2478/s11756-008-0106-z

Leontiiev, B. S., & Khvorost, O. P. (2023). Study of the elemental composition of a series of virland fruits Viburnum Opulus L. Farmatsevtychnyi Zhurnal, 5, 62–70. https://doi.org/10.32352/0367-3057.5.23.07

Mosyakin, S. L. (Ed.) & Fedoronchuk, M. M. (1999). Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist. National Academy of Sciences of Ukraine M.G. Kholodny Institute of Botany. https://doi.org/10.13140/2/1/2985/0409

Poiarkova, A. Y. (1958). Viburnum L. In B.K. Shyshkin (Ed.) Flora SSSR (Vol. 23), (pр. 443–458). Izd.–vo. AN SSSR. (In Russian)

Пояркова А.И. Viburnum L. Флора СССР. Ред. тома: Б.К. Шишкин. Ленинград: Изд.–во АН СССР. 1958. Т. 23. С 443–458.

Prabhu, K., Karar, P. K., Ponnudurai, K., & Hemalatha, S. (2009). Pharmacognostic and preliminary phytochemical investigations on the leaves of Viburnum punctatum Buch.- Ham. ex D.Don. J. Pharm. Sci. Res., 1, 43–50.

Prabhu, K., Karar, P.K., Hemalatha, S., & Ponnudurai, S. (2011). Comparative micromorphological and phytochemical studies on the roots of three Viburnum (Caprifoliaceae) species. Turk. J. Bot., 35, 663–670.

Svietlova, N. B., Storozhenko, V. A., Futornа, O. A., Badanina, V. A., Tischenko, O. V., Olshanskij, I. G., & Taran, N. Yu. (2018). Estimation of the Prospects of Using Model Species of Wood Plants for the Overcoming the "City Heat Island" by Parameters of the Functional State of Photosynthetic Apparatus. Journal of Automation and Information Sciences. 50(12), 51–61. https://doi.org/10.1615/JAutomatInfScien.v50.i12.40

Svietlova, N. B., Badanina, V. A., Kazantsev, T. A., Palagecha, R. M., & Taran, N. Yu. (2020). The climateforming ability of Magnoliaceae Juss. family in urban landscapes phytocenosis. Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, VIII(27), Issue: 224, Feb., 22–23. https://doi.org/10.31174/SEND-NT2020-224VIII27-05

Takhtajan, A.L. (1987). Systema magnoliophytorum. Nauka (In Russian).

Тахтаджян А.Л. Система магнолиофитов. Ленинград: Наука, 1987. 439 с.

Taran, N. Yu., Futorna, О. А., Olshanskyi, I. G., Tyshchenko, O. V., Boychenko, S. G., Badanina, V. A., & Svietlova, N. B. (2018). Perspectives of overcoming of climatic changes negative impact in the urbolandscape of Kyiv megapolis (based on selection of assortment of stress-resistant plant species). Ecological Sciences, 2 (21), 114–118. http://ecoj.dea.kiev.ua/archives/2018/2/2-21.pdf (in Ukrainian)

Таран Н.Ю., Футорна О.А., Ольшанський І.Г., Тищенко О.В., Бойченко С.Г., Баданіна В.А., Свєтлова Н.Б. Перспективи подолання негативного впливу проявів кліматичних змін на урбаноландшафти Київського мегаполісу на основі підбору стрес–толерантних видів рослин світової флори. Екологічні науки. 2018. №2. 21. С. 114–118. http://ecoj.dea.kiev.ua/archives/2018/2/2-21.pdf

The Plant List (2013). Viburnum.

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=viburnum

Tropicos.org. Missouri Botanical Garden (2023, Jun 23). Viburnum opulus L.

http://www.tropicos.org/Name/6000037?tab=subordinatetaxa

Tsymbalyuk, Z. M., & Bezusko, L. G. (2017). Pollen morphology of species of the genus Viburnum (Viburnaceae / Adoxaceae) in the flora of Ukraine for spore-pollen analysis. Ukr. Bot. J., 74(3), 203–211. https://doi.org/10.15407/ukrbotj74.03.203 (in Ukrainian)

Цимбалюк З.М., Безусько Л.Г. Паліноморфологія видів роду Viburnum (Viburnaceae / Adoxaceae) флори України для цілей спорово-пилкового аналізу. Укр. бот. журн. 2017. Вип. 74, № 3. С. 203–211. https://doi.org/10.15407/ukrbotj74.03.203

Wang, C.–H., Tzeng, H.–Y., Tseng, Y.–H. (2014). Characteristics of leaf epidermis and its taxonomic implications of Viburnum L. in Taiwan. 林業研究季刊, 36(4), 243–262.

Zayachuk, V. Ya., & Cibulya, V. S. (2013). Species of Viburnum L. in gardening cities. Scientific bulletin of UNFU, 23(11), 30–38. (in Ukrainian)

Заячук В.Я., Цибуля В.С. Види роду Калина (Viburnum L.) в озелененні населених місць. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип. 23.11. С. 30–38.

Downloads

Опубліковано

20.05.2024

Номер

Розділ

ФІТОБІОТА