КОНСПЕКТ ФЛОРИ СУДИННИХ РОСЛИН НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ЗАЛІССЯ»

Автор(и)

  • Віталій Коломійчук Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • Олександр Шиндер Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка, НАН України
  • Олександр Баранський Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка, НАН України
  • Мирослав Шевера Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного, НАН України https://orcid.org/0000-0002-1178-0458

DOI:

https://doi.org/10.58407/bht.1.24.2

Ключові слова:

біорізноманіття, видовий склад, природна та адвентивна фракції флори, Київська та Чернігівська області, Україна

Анотація

Мета роботи. Встановити видовий склад флори судинних рослин Національного природного парку «Залісся» (Київська та Чернігівська області).

Методологія. В основу дослідження покладені результати оригінальних досліджень авторів, проведені маршрутним способом на території НПП «Залісся» та з подальшою камеральною обробкою матеріалу, впродовж 2021–2023 рр. У роботі використано також літературні дані та матеріали Гербаріїв Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (KW), зокрема персональної колекції О.С. Роговича й Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка (KWHU), а також відомості з бази даних iNaturalist (https://www.inaturalist.org/). Розподіл видів адвентивних рослин здійснено згідно класифікації J. Kornaś (1968). Назви видів та їхній обсяг наведено за POWO (2024).

Наукова новизна. Вперше встановлено видове різноманіття флори судинних рослин Національного природного парку «Залісся», яке нараховує 778 видів та підвидів, складено анотований конспект флори, виділено її аборигенну та адвентивну фракції.

Висновки. Встановлено, що більшість таксонів дослідженої флори, а саме 612 видів та підвидів (78,7 %) належить до природної компоненти. Досить високий відсоток складає група чужорідних таксонів – 166 видів і підвидів (21,3%). В сучасній флорі спостерігається зростання адвентизації за рахунок високого відсотку неаборигенних видів. До актуальних завдань належать: а) моніторинг за станом флори, б) пошук та підтвердження рідкісних видів (наприклад, Astragalus arenarius, Dactylorhiza sambucina, Echium russicum, Lycopodium annotinum, Orchis sambucina, Thesium ebracteatum), які раніше наводилися для території Парку, в) дослідження поширення чужорідних видів, зокрема й тих, які знаходяться у стані експансії (зокрема Acer negundo, Amelanchier spicata, Amorpha fruticosa, Cytisus scoparius, Phragmites altissimus, Prunus serotina, Solidago canadensis) та становлять загрозу для фіторізноманіття.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Baranskyi, O. R., Kolomiichuk, V. P. (2021). New locations of rare species of «Zalissia» National nature park flora (Kyiv region). News Biosphere Reserve «Askania Nova», 23, 58–63 (in Ukrainian)

Баранський О.Р., Коломійчук В.П. Нові місцезнаходження рідкісних видів флори національного природного парку "Залісся» (Київська область). Вісті Біосферного заповідника «Асканія-Нова». 2022. T. 23. C. 58–63.

Kolomiichuk, V.P., Baranskyi, O.R. (2021). Vegetation of “Zalissia” NPP: first approach. In: Modern phytobiological studies in Ukraine: Scientific papers devoted to memory of famous phytosozoligyst, DrSc. Prof. T.L. Andriyenko-Maliuk (1936–2016), Iss. 5 / Compl. V.P. Kolomiichuk. Kyiv: Talkom, p. 9–18 (in Ukrainian)

Коломійчук В.П., Баранський О.Р. Рослинність НПП «Залісся»: перше наближенні. Сучасні фітосозологічні дослідження в Україні: зб. наук. праць з нагоди вшанування пам’яті видатного фітосозолога, д.б.н., проф. Т.Л. Андрієнко-Малюк (1938–2016 рр.). 2021. Вип. 5; упоряд. В.П. Коломійчук. К.: Талком, c. 9–18.

Kolomiichuk, V. P., Shynder, O. O., Baranskyi, O. R., Shevera, M. V. (2024). Modern flora of vascular plant of the “Zalissia” National Nature Park. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Biology, 91(1), 26–35 (in Ukrainian)

Коломійчук В.П., Шиндер О.І,, Баранський О.Я., Шевера М.В. Cучасна флора судинних рослин НПП «Залісся». Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія. 2024. Т. 96, № 1. С. 26–35.

Kornaś, J. 1968. Geograficzno-historyczna klasyfikacja roślin synantropijnych. Materiały Zakładu Fitosocjologii Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Vol. 25: 33–41.

POWO. (2023). Retrieved April 13, 2024, from https://powo.science.kew.org/

Project for the organization of the territory of the “Zalissia” National Nature Park, protection, reproduction and recreа-tional use of its natural complexes and objects (2022) (approved by the Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine (Order No. 180 of April 26, 2022). Kurs. (in Ukrainian)

Проєкт організації території національного природного парку «Залісся», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об’єктів (2022) (затвердженого Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України (наказ №180 від 26 квітня 2022 р.). Київ: ПРАТ Науково-виробничий комплекс «Курс», 354 с.

Selezhynskyi, I. (1905). About some plants collected in the southern part of the Oster District of the Chernihiv Governorate. Proceedings of the Botanical Garden of the Imperial Yuryev University, 7(1), 10–13 (in Russian)

Сележинский И. (1905). О некоторых растениях, собранных в южной части Остерского уезда Черниговской губернии. Труды Ботанического сада императорского Юрьевского университета. Т. 7, вып. 1. С. 10–13.

Downloads

Опубліковано

20.05.2024

Номер

Розділ

ФІТОБІОТА