БОТАНІЧНИЙ САД ІМЕНІ ЙОСИПА СІКУРИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.58407/bht.1.24.3

Ключові слова:

збереження біорізноманіття, інтродукція, колекція видів природної флори, біотехнологія, насіннєвий банк

Анотація

Мета роботи. Прослідкувати та проаналізувати історію створення Ботанічного саду імені Йосипа Сікури, результати наукової, просвітницької та природоохоронної роботи.

Матеріали та методи дослідження. Досліджувалися колекції рослин природної флори, закладені професором Йосипом Сікурою у 2011 році на території села Великі Береги, розташованому за 8 км на північний схід від міста Берегове Закарпатської області.

Основними критеріями оцінки різноманітності рослин у ботанічному саду були такі: якісний і кількісний склад колекцій, їх стан, результати розмноження рослин, можливості репатріації їх у природні екосистеми, наслідки виконання науково-дослідних робіт, заходи освітньо-виховного характеру.

Аналізувалися композиції рослин та видовий склад ділянок. Роль ботанічного саду для збереження генофонду рослинного світу оцінена також за якісним та кількісним складом банку насіння з довготривалим терміном зберігання. Проводилася оцінка результатів, культивування й акліматизації видів світової флори та Карпат з 2012 року.

Наукова новизна. Вперше проаналізовано композиційний та систематичний склад ботанічного саду імені Йосипа Сікури у контексті успішного вирішення задач, пов’язаних зі збереженням різноманітності рослин у штучно створених фітоценозах Закарпаття.

На основі результатів дослідження вперше сформовано електронний каталог (ЕК) Банку насіння з тривалим терміном зберігання.

Висновки. За результатами інвентаризаційного аналізу визначено, що на площі 0,82 га представлено рослини різних природних флор, таксономічний склад колекції яких нараховує 89 родин, 468 видів, 149 сортів і  культиварів.

Найчисленнішими родинами в колекції є Amaryllidaceae J.St.-Hil., Iridaceae Juss., Poaceae Barnhart, Caryophyllaceae Juss., Lamiaceae Martinov, Asteraceae Giseke, Cupressaceae Gray. Три види Allium L. та два види Iris L. занесені до Червоної книги України. У колекції є рослини, занесені до Червоної книги МСОП (Allium – 5 видів, Iris – 2 види), та релікт Syringa josikaea J.Jacq. ex Rchb.

Аналіз складу Банку насіння показав такий розподіл між таксонами – 249 видів, що належать до 47 родин.

Ботанічний сад імені Йожефа Сікури ефективно поєднує науково-дослідну роботу з вивчення та охорони біорізноманіття, інтродукції та акліматизації, розмноження та ефективного використання рослин та функціонування як освітній регіональний центр поширення екологічних та етнографічних знань, освіти та виховання населення в традиціях дбайливого ставлення до природи та збереження культурної спадщини краю.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Didukh, Ya. (ed.) (2009). Red Data Book of Ukraine. Plant kingdom. Globalconsulting. (In Ukrainian)

Червона книга України. Рослинний світ / ред. Я.П. Дідух. Київ: Глобалконсалтинг, 2009. 422 c.

Kezdőlap. (2023, November 1). Génökológiai tartamkísérletek Galanthus-okkal. Fodor István Kutatóközpont. https://fodoristvankk.kmf.uz.ua/genokologiai-tartamkiserletek-galanthus-okkal/

Komendar, V. I. (1988). Problems of protection of the phytogene pool of the Carpatians. Ukrainian botanical journal, 45(1), 1–6. (In Ukrainian)

Комендар В. І. Проблеми охорони фітогенофонду Карпат. Український ботанічний журнал, 1988. T. 45, № 1. С. 1–6.

Kuzmishina, S. V.& Kotsun L. O. (2011, December 20–27). Systematic Analysis of Vascular Plants of the Botanical Garden of Volyn National University (Volyn Region) [Conference presentation abstract]. Problems and Ways to Solve Them in Science, Transport, Production and Education, Odesa, Ukraine. https://www.sworld.com.ua/index.php/biology-411/botany-411/11373-411-0590 (In Ukrainian)

Кузьмішина С. В., Коцун Л.О. Систематичний аналіз судинних рослин ботанічного саду ВНУ «Волинь» (Волинська область). Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2011: сб. науч. тр.: материалы междунар. науч.-практ. конф., 20–27 декаб. 2011 р. Одеcса, 2011. С. 76–77.

Sikura, J. (2001). Scientific Basis for Ex Situ Conservation of Plant Diversity. Ukrainian Phyto¬socio-logical Center. (In Russian)

Сикура И. И. Научные основы сохранения ex situ разнообразия растительного мира. Киев: Украинский фитосоциологический центр, 2001. 191 с.

Sikura, J. & Kapustyan, V. (2003). The plants Introduction. Phytosociocenter. (In Ukrainian)

Сікура Й. Й., Капустян В. В. Інтродукція рослин. Київ: Фітосоціоцентр, 2003. 279 с.

Zibnytska, A. D., Pokhylchenko, O. P., Klymenko, Yu. O. Compositional and landscape analysis of the site «Vydubytskyi skhyl» (bare-seeded) in the M. M. Hryshko National Botanical Garden of National Academy of Sciences of Ukraine. Scientific bulletin of the National Forestry University of Ukraine, (9), 190–197. (In Ukrainian)

Зібницька А. Д., Похильченко О. П., Клименко Ю. О. Композиційно-ландшафтний аналіз ділянки «Видубицький схил» (голонасінні) у Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України, 2013. №9. URL: https:// nv.nltu.edu.ua/ Archive/2013/23_9/190_Zib.pdf (дата звернення: 21.10.2023).

Downloads

Опубліковано

20.05.2024

Номер

Розділ

ФІТОБІОТА