ЛІСОВА РОСЛИННІСТЬ ЛЕСОВИХ «ОСТРОВІВ» ЧЕРНІГІВСЬКОГО ПОЛІССЯ

Автор(и)

  • Олександр Яковенко Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0003-1417-6042

DOI:

https://doi.org/10.58407/bht.3.23.3

Ключові слова:

лесовий «острів», лісова рослинність, Полісся, синтаксономія, фітоценотична різноманітність

Анотація

Мета роботи. Встановлення синтаксономічного складу та поширення лісової рослинності лесових «островів» Чернігівського Полісся.

Методологія. Матеріали зібрано під час польових досліджень 2008–2021 рр. із використанням геоботанічних методів. Виконано 169 геоботанічних описів. Описи рослинності проводили на площах 400–625 м2. Визначали проєктивне покриття ярусів рослинного угруповання та кожного виду. Угруповання були ідентифіковані та названі згідно публікацій з еколого-флористичної класифікації рослинності.

Наукова новизна. Встановлено синтаксономічний склад лісової рослинності лесових «островів». З’ясовано поширення рослинних угруповань та проведено порівняння репрезентативності класів лісової рослинності лесових «островів» Чернігівського Полісся.

Висновки. Угруповання лісової рослинності лесових «островів» Чернігівського Полісся представлено 15 асоціаціями, які належать до 9 союзів, 6 порядків та 6 класів. Рудеральні лісові нітрофільні угруповання класу Robinietea Jurko ex Hadač et Sofron 1980 сформувалися в місцях протиерозійних посадок лісу в ярах та балках. Значний розвиток яружно-балкової мережі в межах Березнянсько-Менсько-Сосницького лесового «острова» є причиною високої частоти трапляння асоціацій цього класу на його території. Заболочені угруповання чагарників (Salicetea purpureae Moor 1958) та дерев (Alnetea glutinosae Br.-Bl. et R.Tx. 1943) представленні у заплавах річок та інших знижень рельєфу всіх лесових «островів», але найбільше – в Березнянсько-Менсько-Сосницькому та Ріпкинсько-Чернігівському. Широколистяні ліси збереглися лише у невеликих за площею масивах. Вони представлені переважно угрупованнями, що належать до класів Carpino-Fagetea sylvaticae Jakucs ex Passarge 1968, Quercetea robori-petraeae Br.-Bl. ex R.Tx. 1943. На лесових «островах» лісостепові соснові ліси класу Pyrolo-Pinetea sylvestris Korneck 1974 трапляються рідко. Ці фітоценози трапляються у лісосмугах та штучних насадженнях сосни на місці вирубаних широколистяних лісів. Загалом найменшу кількість асоціацій лісової рослинності фіксується на території Михайло-Коцюбинського лесового «острова». Седнівсько-Тупичівський та Березнянсько-Менсько-Сосницький лесові «острови» мають подібне синтаксономічне багатство за кількістю асоціацій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Andrienko, T.L. (ed.) (2006). Phytodiversity of Ukrainian Polesie and its conservation. Phytosociocenter. (in Ukrainian)

Фіторізноманіття Українського Полісся та його охорона / Під ред. Т.Л. Андрієнко. Київ: Фітосоціоцентр, 2006. 316 с.

Andrienko, T. L. (Ed.). (2013). Biological and landscape diversity of the Left Bank Polesie nature reserve forest territories within the Chernihiv region. Golden Gate. (in Ukrainian)

Біологічне та ландшафтне різноманіття лісових територій ПЗФ Лівобережного Полісся в межах Чернігівської області / під заг. ред. Т.Л. Андрієнко. Чернігів: Золоті ворота, 2013. 214 с.

Hlibko, M. I. (1955). Soils of Polesie URSR. Essays about nature and agriculture of Ukrainian Polesie, 213–258. (in Ukrainian)

Глібко М. І. Ґрунти Полісся УРСР. Нариси про природу і сільське господарство Українського Полісся. Київ, 1955. С. 213–258.

Lukash, O. V. (1997). The forest vegetation of the Desna – Oster interfluves. Ukrainian Botanical Journal, 54(6), 564–568. (in Ukrainian)

Лукаш О.В. Лісова рослинність межиріччя Десна – Остер. Укр. ботан. журн. 1997. 54, №6. С. 564–568.

Lukash, O. V. (2008) The flora of the Eastern Polesie vascular plants: the history of the study, conspectus. Phytosociocenter. (in Ukrainian)

Лукаш О.В. Флора судинних рослин Східного Полісся: історія дослідження, конспект. Київ: Фітосоціоцентр, 2008. 436 с.

Lukash, O., & Merkulov, Yu. (2023). The spruce forests of the Eastern Polesie Dnieper part under a changing climate. Biota, Human, Technology, 2, 8–20 (in Ukrainian)

Лукаш О., Меркулов Ю. Ялинники придніпровської частини Східного Полісся в умовах зміни клімату. Biota, Human, Technology. 2023. №2. С. 8–20

Lukash, O., Yakovenko, O., & Miroshnyk, I. (2018). The mechanical degradation of the land surface and the present state of the loess «islands» plant cover of Chernihiv Polesie (Ukraine). Ecological Questions, 29(4), 23-34. https://doi.org/10.12775/EQ.2018.026

Lukash, O., Miroshnyk, I., Yakovenko, О., & Strilets, S. (2019). The vegetation of the cretaceous outcrops of Novhorod-Siverskyi Polesie loess «islands» (Ukraine) and the new locality of Gentiana cruciata L. Ecological Questions, 30(1), 21–33. https://doi.org/10.12775/EQ.2019.005

Matuszkiewicz, W. (2019). Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski [Guide to the determination of Polish plant communities]. Wydawnictwo Naukowe PWN

Mucina, L., Büultmann, H., Dierßen, K., Theurillat, J.-P., Raus, T., Čarni, A., Šumberová, K., Willner, W., Dengler, J., García, R. G., Chytrý, M., Hájek, M., Di Pietro, R., Iakushenko, D., Pallas, J., Daniёls, F. J. A., Bergmeier, E., Guerra, A. S., Ermakov, N., Valachovič, M., Schaminće, J. H. J., Lysenko, T., Didukh, Y. P., Pignatti, S., Rodwell, J. S., Capelo, J., Weber, H. E., Solomeshch, A., Dimopoulos, P., Aguiar, C., Hennekens, S. M., & Tichý, L. (2016). Vegetation of Europe: hierarchical floristic classification system of vascular plant, bryophyte, lichen, and algal communities. Applied Vegetation Science, 19(S1), 3–264. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/avsc.12257

The forest vegetation. (n.d.). Ukrainian geobotanical website. Retrieved September 04, 2023, from https://geobot.org.ua/syntaxonomy/633/ (in Ukrainian)

Лісова рослинність. Український геоботанічний сайт. URL: https://geobot.org.ua/syntaxonomy/633/ (дата звернення: 04.09.2023).

WFO (2023). Plant List. In World Flora Online. Version 2023.06. Retrieved September 14, 2023, from https://wfoplantlist.org/plant-list/

Yakovenko, O. (2023). Geoinformational analysis of the Chernihiv Polesie loess «islands» forest vegetation changes. Biota, Human, Technology, 2, 31–40 (in Ukrainian)

Яковенко О. Геоінформаційний аналіз змін лісової рослинності лесових «островів» Чернігівського Полісся. Biota, Human, Technology. 2023. № 2. С. 31–40

Downloads

Опубліковано

19.01.2024

Номер

Розділ

ФІТОБІОТА