АНАЛІЗ ВИДІВ ЦУКРУ ТА РОЗШИРЕННЯ ЙОГО АСОРТИМЕНТУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.58407/bht.1.23.7

Ключові слова:

цукор–пісок, пресований цукор, буряковий цукор, тростинний цукор, збагачений цукор, цукор функціонального призначення, дикорослі ягоди

Анотація

Цукор має важливе значення для життєдіяльності людини. Вживаючи цукор, організм людини одержує третину енергії для нормального метаболізму. Цукор є стратегічно важливим продуктом, оскільки він є сировиною для виробництва багатьох харчових продуктів. Разом з тим, надмірне вживання цукру є шкідливим. Основною сировиною для виробництва цукру в Україні є цукрові буряки. Сахароза, яка є основною складовою бурякового цукру (99,6-99,9 %), не містить біологічно активних компонентів. Крім того, асортимент цукру в Україні досить обмежений. Перспективність цукрової галузі, відповідно до агрокліматичного потенціалу, а також за умови розширення асортименту збагаченого цукру, є підґрунтям для поступового розвитку галузі  та аграрного комплексу в цілому.

Метою статті є аналітичне дослідження асортименту цукру у світі та в Україні, пошук способів його розширення.

Методологічною основою дослідження є аналіз асортименту цукру та систематизація відомостей про види цукру. У статті проаналізовано асортимент цукру в світі та Україні залежно від видів сировини та способів його збагачення.

Наукова новизна полягає в тому, що вивчено світовий ринок виробництва цукру, як традиційного, так і збагаченого; встановлено, що спосіб збагачення цукру похідними продуктами переробки дикорослих ягід є унікальним та перспективним.

Висновки. За аналізом літературних джерел встановлено, що найкращі споживчі властивості має тростинний цукор, серед різновидів якого в якості сировини для виробництва цукровмісних продуктів рекомендується використовувати коричневий (неочищенний) цукор. Буряковий цукор широко використовується як продукт (підсолоджувач) та натуральний консервант. Виробляється широкий асортимент цукру залежно від розмірів кристалів. Розширення асортименту цукру регіональними видами сировини є на сьогодні актуальною темою. В Україні виробляють лише буряковий цукор-пісок, пресований та цукрову пудру. Наразі недостатній асортимент збагаченого цукру вітчизняного виробництва, існує лише декілька виробників з цього напрямку. Значно розширити асортимент цукру з підвищеною біологічною цінністю та вирішити проблему сезонності на бурякоцукрових заводах може спосіб збагачення цукру похідними продуктами переробки дикорослих ягід.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Aider, M., Halleux, D., & Belkacemi, K. (2007). Production of granulated sugar from maple syrup with high content of inverted sugar. Journal of food engineering, 80, 791-797. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2006.07.008

Albers, T., Peichl, M., & Dill, S. (2015). Detection of very small impurity particles in high-quality granulated sugar. German Microwave Conference, 20, 315-318. https://doi.org/10.1109/GEMIC.2015.7107817.

Ayu, D., & Kusumawaty, Y. (2022). Substitution of Granulated Cane Sugar with Liquid Sugar from Sago Starch in Making Cookies. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 1059, 1-12. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1059/1/012056

Bao, Y. (2022). Superior separation of hemicellulose-derived sugars from eucalyptus with tropic acid pretreatment. Bioresource Technology, 364, 1-18. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2022.128082

Blackburn, P., Gass, J., & Atwal, S. (2017). Maple syrup urine disease: mechanisms and management. The application of clinical genetics, 10, 57. https://doi.org/10.2147/TACG.S125962

Brown, W. (2014). United Cakes of America: Recipes Celebrating Every State. ABRAMS.

Cao, E, Lan, Y., Li, W., & Liu, K. (2022). Comparison of subsidy strategies on the green supply chain under a behaviour-based pricing model. Soft Computing, 26, 1-21. https://doi.org/10.1007/s00500-022-06906-2

Carecchio, M. Schneider, S., Chan, H., Lachman, R., Lee Ph., Murphy E., & Bhatia K. (2011). Movement disorders in adult surviving patients with maple syrup urine disease. PubMed Central, 26(7), 1324–1328. https://doi.org/10.1002/mds.23629

Chatelan, A. (2019). Total, added, and free sugar consumption and adherence to guidelines in Switzerland: results from the first national nutrition survey menu CH. Nutrients, 11, 1117.

https://doi.org/10.3390/nu11051117

DSTU 4623:2006. White sugar. Specifications. [Effective from 2007-07-01]. Kind. officer Kyiv, 2007. 12 p. (Information and documentation). (in Ukrainian)

ДСТУ 4623:2006. Цукор білий. Технічні умови. [Чинний від 2007-07-01]. Вид. офіц. Київ, 2007. 12 с. (Інформація та документація).

Duhnovska, L. M. (2005). Regulation of the sugar market in the context of Ukraine's accession to the WTO. Ekonomіst Kуiv, 9, 1-6. (in Ukrainian)

Духновська Л. М. Регулювання ринку цукру в умовах вступу України до СОТ. Економіст Київ. 2005. № 9. С. 1-6

Eggleston, G. (2018). Positive aspects of cane sugar and sugar cane derived products in food and nutrition. Journal of agricultural and food chemistry, 66, 4007-4012. https://doi.org/10.1021/acs.jafc.7b05734

Farahnaky, A., Mardani, M., & Mesbahi, Gh. (2018). Some Physicochemical Properties of Date Syrup, Concentrate, and Liquid Sugar in Comparison with Sucrose Solutio ns. JKUAT, 18, 657-668. URL: https://jast.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-23-1000-3254&slc_lang=en&sid=23

Gangjee, D. S. (2011). Demerara Sugar: A Bitter Pill to Swallow? Intellectual Property Journal, 24, 1-14. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2029290

Godshall, M. (2003). Sugar and Other Sweeteners. Kent and Riegel's Handbook of Industrial Chemistry and Biotechnology, 1, 1657 – 1693. https://doi.org/10.1007/978-0-387-27843-8_35.

Gryshezkiy, R, Grinenko, I, & Klink van Hans. (2019). Innovative technologies of flavor food additives. Restoranuyi i gotelnuyi konsalting. Innovacii, 2 (1), 36-44. https://doi.org/10.31866/2616-7468.2.1.2019.170409. (in Ukrainian).

Грушецький Р., Гриненко І., Клік ван Ханс. Інноваційні технології смакових харчових добавок. Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації. 2019. № 2(1). С. 36-44.

Grinenko, I. G. (2015). Production of enriched sugar. Tehіka & tehnologуi. Tsukor Ukrainian, 3(111), 18-20. (in Ukrainian).

Гриненко І. Г. Одержання збагаченого цукру. Техніка та технології. Цукор України. 2015. № 3(111). С. 18-20. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Cu_2015_3_7 (дата звернення 15.03.2023)

Hryhorenko, N. O. (2011). Production of food syrup from sugar sorghum. Sugar of Ukraine, 1, Р. 31-34. (in Ukrainian).

Григоренко Н. О. Отримання харчового сиропу із цукрового сорго. Цукор України. 2011. № 1. Р. 31-34.

Heno, S. (2018). Sugar beet production in France. Sugar tech, 20, 392-395. https://doi.org/10.1007/s12355-017-0575-x

Homichak, L. M., Grinenko, I. G., Biryk, O.V., & Sheyiko, T. V. (2015). Improving the quality of white sugar and expanding its assortment. Visnuk zykrovukiv Ukrainu, 108, Р. 1-9. (in Ukrainian).

Хомічак Л. М., Гріненко І. Г., Бірук О. В., Шейко Т. В. Покращення якості білого цукру та розширення його асортименту. Вісник цукровиків України. 2015, 5( 108 ), 1-9. URL:https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28076/1/Sugar.pdf (дата звернення 15.03.2023)

Kotyza, P. (2019). Changes in sugar beet production in the Czech Republic and Poland after the year 2000. Journal of Central European Agriculture, 20, 1023-1043. https://doi.org/10.5513/JCEA01/20.3.2313

Kennedy, P., David, O., & Julius, J. (2015). Willingness-to-pay for sugar fortification Western Kenya. AAEA & WAEA Joint Annual Meeting, 6, 26–28. https://doi.org/10.22004/ag.econ.202970

Lin, P., Kan, K., Chen, J., Lin, Y., Lin, Y., & Kuan, C. (2020). Investigation of the Synergistic Effect of Brown Sugar, Longan, Ginger, and Jujube (Brown Sugar Longan Ginger Tea) on Antioxidation and Anti-Inflammation in In Vitro. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicin, 2, 1-6. https://doi.org/10.1155/2020/3596085.

Lotfabadi, S., Mortazavi, S. A., & Yeganehzad, S. (2020). Study on the release and sensory perception of encapsulated d-limonene flavor in crystal rock candy using the time–intensity analysis and HS‐GC/MS spectrometry. Lotfabadi S. VFood Science & Nutrition, 8, 1-18. https://doi.org/10.1002/fsn3.1372

Matsuoka, M. (2006). Sugarcane cultivation and sugar industry in Japan. Sugar Tech, 8, 3-9. https://doi.org/10.1007/BF02943734

Mutroshina, D., Slavyanskuyi, A., Nikolaeva, N., Lebedeva, N., Gribkova, V., & Razikina, N. (2022). Development of new types of functional products based on sucrose. Zykrove vurobnuztvo, 2, Р. 32-37. https://doi.org/10.24412/2413-5518-2022-2-32-37. (in Ukrainian).

Митрошина, Д., Славянский, А., Ніколаева, Н., Лебедєва, Н., Грибкова, В., Разінкіна, Н. Розроблення нових видів функціональних продуктів на основі сахарози. Цукрове виробництво. 2022. № 2. С. 32–37. DOI: https://doi.org/10.24412/2413-5518-2022-2-32-37.

McHugh, T. (2020). How Sugar Is Processed. Food Technology Magazine, 1-9. URL: https://www.ift.org/news-and-publications/food-technology-magazine/issues/2020/july/columns/processing-how-sugar-is-processed

Martines-Filho, J., Burnquist, H. L., & Vian, C. E. F. (2006). Bioenergy and the Rise of Sugarcane-Based Ethanol in Brazil. Agricultural & Applied Economics Association, 21, 91-96. URL: https://www.choicesmagazine.org/2006-2/tilling/2006-2-10.pdf

Martinez, H., & Rivera, N. (2019). Competitiveness of the piloncillo agribusiness in the central region of Veracruz. Textual, 73, 297-328.

Mohan, N., & Singh, P (2020). Sugar Fortification: Possibilities and Future Prospects. Sugar and Sugar Derivatives: Changing Consumer Preferences. Springer, 133–149. https://doi.org/10.1007/978-981-15-6663-9_9

Nikolaeva, N., Mitroshina, D., Slavyanskiy, A., Gribkova, V., & Lebedeva, N. (2021). Sucrose crystals as the basis of sugar-containing products. Tsukrove virobnitstvo, 8, Р. 34–38. https://doi.org/10.24412/2413-5518-2021-8-34-38 (in Ukrainian).

Ніколаева Н., Митрошина Д., Славянский А., Грибкова В., Лебедєва Н. Кристали сахарози, як основа цукровмісних продуктів. Цукрове виробництво. 2021. № 8. С. 34–38. https://doi.org/24412/2413-5518-2021-8-34-38

Nurkolis, F., Surbakti, F., Nindy, S., Azni, I., & Hardinsyah, H. (2020). Mango Sugar Rich in Vitamin C: A Potency for Developing Functional Sugar Rich in Antioxidants. Food Science and Nutrition, 4, 765-770. https://doi.org/10.1093/cdn/nzaa052_034

Normamatovich, F., Sagatbaevich, K., & Chorsanbievich, K. (2020). A place in the nutrition of the population of Uzbekistan from national confectionery «NAVAT». World Bulletin of Public Health, 10, 79-80. https://scholarexpress.net/index.php/wbph/citationstylelanguage/get/apa?submissionId=958&publicationId=958

Oh-Min, Kwon. (2018). Production of sugars from macro-algae Gracilaria verrucosa using combined process of citric acid-catalyzed pretreatment and enzymatic hydrolysis. Algal Research, 13, 293-297. https://doi.org/10.1016/j.algal.2015.12.011

Ozuna, C., & Franco-Robles, E. (2022). Agave syrup: An alternative to conventional sweeteners? A review of its current technological applications and health effects. LWT, 113434. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2022.113434

Pambo, K. I. (2017). Analysis of consumer preference for Vitamin A-fortified sugar in Kenya. The European Journal of Development Research, 29, 745-768. https://doi.org/10.1007/s12355-022-01183-7

Quintana-Hernandez, P., Maldonado-Caraza, D., Cornejo-Serrano, M., & Villalobos-Oliver, E. (2019). Development of a process for sugar fortification with vitamin-A. Revista Mexicana De Ingeniería Química, 19, 1163–1174. DOI:https://doi.org/10.24275/rmiq/Proc841

Richardson, B. (2009). Sugar: refined power in a global regime. Springer- International Political Economy Series. 26, 1-12. URL: https://www.springer.com/series/14844

Salelign, К. (2021). Sugar and ethanol production potential of sweet potato (Ipomoea batatas) as an alternative energy feedstock: processing and physicochemical characterizations. Heliyon. 11. 1-16. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08402

Slavianskiy, A., Gribkova, V., Nikolaeva, N., & Mitroshuna, D. (2021). Study of the possibility of using a granulated sugar-containing product with functional additives in the production of jelly fillings. Food Processing: Techniques & Technology, 51, 859–868. https://doi.org/10.21603/2074-9414-2021-4-859-868 (in Ukrainian)

Славянский А., Грибкова В., Нiколаева Н., Митрошина Д. Дослідження можливості використання гранульованого цукровмісного продукту з функціональними добавками при виробництві желейних начинок. Food Processing: Techniques & Technology, 2021, № 51(4), С. 859–868. https://doi.org/10.21603/2074-9414-2021-4-859-868

Samilyk, M., Korniienko, D., Bolgova, N., Sokolenko, V., Boqomol, N. (2022). Using derivative products from processing wild berries to enrich pressed sugar. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 117, 39–44 https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.258127

Sobaszek, P., Rozylo, R., & Dziki, L. (2020). Evaluation of Color, Texture, Sensory and Antioxidant Properties of Gels Composed of Freeze-Dried Maqui Berries and Agave Sugar. Processes, 10, 1294. https://doi.org/10.3390/pr8101294

Saputro, A. D., Van de Walle, D., & Dewettink, K. (2019). Palm Sap Sugar: A Review. Sugar Tech, 21, 862 – 867. https://doi.org/10.1007/s12355-019-00743-8

Sharma, P., Gaur, V.K., Kim, S.H., & Pandey, A. (2020). Microbial strategies for bio-transforming food waste into resources. Bioresour Technol, 299, 122580. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2019.122580

Taga, A., & Kodama, S. (2021). Analysis of reducing carbohydrates and fructosyl saccharides in maple syrup and maple sugar by CE. Chromatographia, 75, 1009 – 1012. https://doi.org/10.3390/foods10123160

Topic, M., & Tench, R. (2018). Evolving Responsibility or Revolving Bias? The Role of the Media in the Anti-Sugar Debate in the UK Press. Social siences, 7, 181. https://doi.org/10.3390/socsci7100181

Ukrtsukor. (2018). Organic sugar is a product of the future, produced in Ukraine. Tsukroviy bіznes, 3, Р. 1-7. URL: http://www.ukrsugar.com/uk/post/organicnij-cukor-produkt-majbutnogo-akij-viroblaut-v-ukraini (in Ukrainian).

Укрцукор. Органічний цукор — продукт майбутнього, який виробляють в Україні. Цукровий бізнес, 2018, 1(3), 1-7. URL: http://www.ukrsugar.com/uk/post/organicnij-cukor-produkt-majbutnogo-akij-viroblaut-v-ukraini (дата звернення: 08.05.2023)

Wrage, J., Burmester, S., & Kuballa, J. (2019). Coconut sugar (Cocos nucifera L.): Production process, chemical characterization, and sensory properties. LWT, 112, 1-12. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2019.05.125

Zhang, S., Wang, J., & Jiang, H. (2021). Microbial production of value-added bioproducts and enzymes from molasses, a by-product of sugar industry. Food Chemistry, 346, 1-12. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.128860

Downloads

Опубліковано

20.07.2023

Номер

Розділ

ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ