ФАУНА ГРУНТОВИХ НЕМАТОД ПРИБЕРЕЖНИХ СМУГ РІЧОК ЧЕРНІГІВСЬКОГО ПОЛІССЯ

Автор(и)

  • Тетяна Жиліна Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0001-6614-6684
  • Валентина Шевченко Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0003-2030-1268

DOI:

https://doi.org/10.58407/bht.3.22.3

Ключові слова:

ґрунтові нематоди, таксономічна структура, домінування, частота трапляння, прибережна смуга

Анотація

Мета роботи. Одержати відомості про таксономічну структуру угруповань ґрунтових нематод прибережних смуг річок Чернігівського Полісся.

Методологія. Зразки ґрунту відбирали у 5 лучних екосистемах, які розташовані у прибережних смугах річок Ревна, Снов, Свишень, Десна та Дніпро у червні та липні 2014 року. Виділення нематод проводили лійковим методом Бермана з наважки 20 г. Експозиція становила 48 год., після чого нематод фіксували ТАФом (триетаноламін+формалін+вода у співвідношенні 2:7:91). Виготовляли тимчасові водно-гліцеринові мікропрепарати. Перерахунок чисельності здійснювали на 100 г абсолютно сухого субстрату. Розраховували частку участі кожного виду у складі фауни (домінування, D), як відношення (%) кількості особин цього виду до загальної кількості нематод та коефіцієнт трапляння (F), як відношення, у %, кількості зразків, в яких вид виявлений, до загальної кількості зразків.

Наукова новизна. Вперше вивчена фауна ґрунтових нематод прибережних смуг річок Чернігівського Полісся, проведений її таксономічний аналіз. Зареєстровано 59 видів, які належать до 9 рядів, 31 родини, 48 родів. Для фауни Чернігівського Полісся виявлені нові види нематод, а саме: Hirschmaniella gracilis та Bastianiа sp.

Висновки. Середня щільність нематод в угрупованнях ґрунтових нематод прибережних смуг річок становила 672 особини/100 г. Виявлені 59 видів належать до 9 рядів: Enoplida, Triplonchida, Dorylaimida, Mononchida, Monhysterida, Plectida, Rhabditida, Aphelenchida та Tylenchida. За видовим багатством та чисельністю домінують три ряди: Tylenchida, Dorylaimida та Rhabditida, в яких кількість зареєстрованих видів разом складає 37 або 62,6 %, а чисельність їхніх представників в угрупованнях становить 87,9 % від загальної. Більш різноманітними виявилися родини Plectidae та Cephalobidae (по 7 видів або 11,9 % від загальної кількості видів), більш чисельними були Tylenchidae та Cephalobidae (24,7 % та 17,3 % від загальної чисельності, відповідно). У ґрунтових пробах прибережних смуг річок найбільш часто траплялися та були більш чисельними в угрупованнях нематод Aglenchus agricola та Acrobeloides bűtschlii.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Bongers, T. (1990). The maturity index, an ecological measure of environmental disturbance based on nematode species composition. Oecologia, 83, 14–19.

Bongers, T., & Ferris, H. (1999). Nematode community structure as a bioindicator in environmental monitoring. Trends in Ecology and Evolution, 14, 224–228.

Goodey, T. (1963). Soil and freshwater nematodes. London: Methuen & Co LTD., New York: John Wiley & Sons, Inc., 1–544.

Háněl, L., & Čerevková, A. (2006). Diversity of soil nematodes in meadows of the White Carpathians. Helminthologia, 43, 2, 109–116.

Kiryanova, E.S., & Krall, E.L. (1969). Paraziticheskie nematody rastenij i mery bor'by s nimi [Parasitic Nematodes of Plants and Measures of their Control]. Leningrad: Nauka.

Кирьянова Е.С., Краль Э.Л. Паразитические нематоды растений и меры борьбы с ними. Л.: Наука, 1969. Т.1. 443 с.

Lišková, M., & Čerevková, A. (2005). Nematode communities of river banks and adjacent meadows in the Slovak Republic. Helminthologia, 42, 223–232.

Nesterov, P.I. (1979). Fitoparazytychni i vilʹnozhyvuchi nematody yuho-zapadu SRSR [Plant parasitic and free-living nematodes of South-West of USSR]. Chisinau: Edit. Stiinta.

Нестеров П.И. Фитопаразитические и свободноживущие нематоды юго-запада СССР / под ред. А.А. Спасского. Кишинев: Штиинца, 1979. 314 с.

Tischler, W. (1949). Grundzüge der terrestrischen Tierökologie. Braunschweig: Friedrich View eg und Sohn, 1–219.

Witkowski, T. (1966). Structura zgrupowania nicieni zyjacych w glebie upraw rolniczych. Stud. Soc.sci.torun.E, 8, 3, 53.

Yeates, G.W. (2003). Nematodes as soil indicators: functional and biodiversity aspects. Biology and Fertility of soils, 37, 199–210.

Yeates, G.W., Bongers, T., & De Goede, R.G.M. (1993). Feeding habits in soil nematode familie and genera – an outline for soil ecologists. J. Nematol., 25 (3), 315–331.

Zhylina, T., & Shevchenko, V. (2014). Monitorynh pryrodno-zapovidnykh terytoriy Chernihivsʹkoho Polissya za pokaznykamy struktury ta vydovoho skladu nematodokompleksiv riznykh typiv lisu [Monitoring of the nature-reserved territories of Chernihiv Polyssia according to indicators of the structure and species composition of nematode complexes of different forest types]. Pryrodnychyy alʹmanakh, 20, 87–96.

Жиліна Т.М., Шевченко В.Л. Моніторинг природно-заповідних територій Чернігівського Полісся за показниками cтруктури та видового складу нематодокомплексів різних типів лісу. Збірник наукових праць Херсонського державного університету: Природничий альманах. Серія: Біологічні науки. 2014. Вип. 20. С. 87-96.

Downloads

Опубліковано

06.03.2023

Номер

Розділ

ЗООБІОТА