Поточний номер

№ 1-2 (7-8) (2022): NEW INCEPTION
					View № 1-2 (7-8) (2022): NEW INCEPTION

NEW INCEPTION : науковий журнал / Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка ; голов. ред. С. І. Стрілець. – Чернігів, 2022. – № 1-2 (7-8). – 112 с.

Опубліковано: 2022-10-25

Весь випуск

ВІД ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

НОВІ ВИДАННЯ ДЛЯ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Переглянути всі випуски

науковий електронний журнал факультету дошкільної, початкової освіти і мистецтв Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Видання засновано в 2020 р.

ISSN 2710-5369

Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка.

Періодичність публікації: 4 рази на рік.

Електронний науковий журнал «New Inception» включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б) за спеціальностями: 011 Освітні педагогічні науки, 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) (наказ Міністерства освіти і
науки України No 1017 від 27.09.2021 р.).