[1]
І. Шапошнікова і В. Бондар, «ПРОГНОСТИЧНІСТЬ – ОЗНАКА ТА ВЛАСТИВІСТЬ ОБ’ЄКТА Й ПРЕДМЕТА ПЕДАГОГІКИ ЯК НАУКИ», newinception, вип. 2, с. 59-65, Трав 2021.