(1)
Демченко, О. ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ТЕОРІЇ ОБДАРОВАНОСТІ В ПІЗНАВАЛЬНО-СИНКРЕТИЧНІЙ СКЛАДОВІЙ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ І ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. newinception 2021, 7-17.