ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОУЧИНГОВОЇ ТЕХНІКИ «СИЛЬНИХ ЗАПИТАНЬ» В ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОМУ РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

  • Борис Савчук Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна. https://orcid.org/0000-0003-2256-0845
  • Леся Височан Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника https://orcid.org/0000-0002-4951-0074

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7102227%20

Ключові слова:

коучинг, інструменти коучингу,, техніка «сильних запитань», майбутній вчитель початкової школи,, викладач закладу вищої освіти

Анотація

Мета статті полягає в тому, щоб, спираючись на доробок західних теоретиків і практиків коучингу та його українських інтерпретаторів, з’ясувати сутність і основні структурні компоненти коучингової техніки «сильних запитань» та визначити можливі підходи і шляхи її ефективного використання в особистісно-професійному розвитку майбутніх учителів початкової школи. Методологія дослідження орієнтована на творче використання двох теоретичних блоків: перший стосується базових засад коучингу як унікальної філософії життя та ефективного інструменту особистісного і професійного розвитку людини; другий – українського досвіду обґрунтування сутності, структуризації, типології інших базових і специфічних характеристик педагогічних технологій. Використано теоретичні методи наукового дослідження: індукція і дедукція, узагальнення, порівняння, контентаналіз. Наукова новизна дослідження полягає в концептуалізації можливостей використання коучингового інструмента «сильні запитання» у підготовці майбутніх учителів початкової школи, який стимулює і справляє комплексний вплив на їхній особистісний і професійний розвиток. Висновки. Результати проведеного дослідження дозволяють стверджувати, що коучингова техніка «сильних запитань» знайшла ґрунтовну розробку в західній літературі. Спираючись на цей теоретичний досвід, на початку ХХІ ст. вона стала впроваджуватися в освітню та інші суспільні сфери України. Виявлена і показана подвійна спрямованість використання техніки «сильних запитань» у підготовці майбутніх учителів початкової школи. Науково-педагогічні працівники закладу вищої освіти, з одного боку, можуть активно використовувати її в організації різних видів і напрямів професійної підготовки майбутніх фахівців (проведення навчальних занять, спільне визначення індивідуальної траєкторії навчання, організація науково-дослідної роботи тощо). З іншого боку, цей інструмент коучингу має посісти належне місце серед педагогічних технологій, які опановують майбутні вчителі початкової школи в процесі професійної підготовки.

Біографії авторів

Борис Савчук, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна.

доктор історичних наук, професор, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту ім. Б. Ступарика, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна. Наукові інтереси: педагогічна конфліктологія; педагогічна біографістика; педагогічні технології, коучинг; педагогічна термінологія; історія шкільництва Західної України ХІХ – ХХ ст.

Леся Височан, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри фахових методик і технологій початкової освіти, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна. Наукові інтереси: професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів, педагогічні технології, підручникотворення, методика викладання природознавства.

Посилання

Варецька, О. (2016). Коучинг як технологія розвитку соціальної компетентності вчителя початкової школи у системі післядипломної педагогічної освіти. Вісник Львівського університету ім. І. Франка. Серія педагогічна, 31 (c. 349–361). Львів.

Відлацька, О. (2018). Педагогічний коучинг як технологія професійного розвитку керівника гуртка в системі позашкільної освіти. Кам’янець-Подільський: Науково-метод. відділ ЦДЮТ.

Денисова, А., Харагірло В. (2021). Школа педагогічного коучингу як інноваційна модель підвищення кваліфікації педагогів у системі безперервної професійної освіти. Актуальнi питання гуманiтарних наук, 37 (Том 1, с. 281–287). Дрогобич.

Нежинська, О. О., Тименко, В. М. (2017). Основи коучингу. Київ, Харків: ТОВ «ДІСА ПЛЮС».

Чернова, Т. Ю., Голіяд, І. С., & Тіщук, О. А. (2016). Педагогічний коучинг. Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова.

Aguilar, E. (2013). The art of coaching: Effective strategies for school transformation. Hoboken: John Wiley & Sons.

Atkinson, M., & Chois, R. T. (2012). Step-by-Step Coaching. U.S.A.: Exalon Publishing, LTD.

Dilts, R. В. (2003). From Coach to Awakener. California: Meta Publications.

Downey, М. (2003). Effective Coaching: Lessons from the Coach’s Coach: Lessons from the Coaches’ Coach. [Place of publication not identified]: Cengage Learning.

Palmer, S., & Whybrow, A. (2007). Handbook of Coaching Psychology: A Guide for Practitioners. London: Routledge.

Parsloe, E., & Wray, M. J. (2000). Coaching and mentoring: Рractical methods to improve learning. London: Kogan Page.

Rogers, J. (2004). Coaching skills: A handbook. New York: Open University Press.

Thorpe, S., & Clifford, J. (2003). Coaching Handbook: An Action Kit for Trainers and Managers. London: Cogan Page.

Vries, M. K. (2006). The Leader on the Couch: A Clinical Approach to Changing People аnd Organisations. [Place of publication not identified]: Jossey-Bass.

Whitmore, J. (2009). Coaching for Performance: Growing People, Performance and Purpose. London: Nicholas Brealey.

Downloads

Опубліковано

2022-10-25

Як цитувати

Савчук, Б., & Височан, Л. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОУЧИНГОВОЇ ТЕХНІКИ «СИЛЬНИХ ЗАПИТАНЬ» В ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОМУ РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ . NewInception, (1-2 (7-8), 44–51. https://doi.org/10.5281/zenodo.7102227

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ