ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА З ДИСЦИПЛІНИ «ПЕДАГОГІКА ДОШКІЛЬНА»

Автор(и)

  • Юлія Смолянко Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0001-7058-8207
  • Тетяна Валентьєва Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-5697-8281

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7102255%20

Ключові слова:

електронний навчальний посібник, електронний навчальнометодичний комплекс, технологія розроблення електронного навчального посібника, структура електронного навчального посібника, інформаційно-освітнє середовище, навчальна дисципліна «Педагогіка дошкільна», індивідуалізація освіти

Анотація

Мета статті – розкрити технологію створення електронного навчального посібника з нормативної дисципліни «Педагогіка дошкільна» для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта. Методологія. У процесі дослідження використано такі методи: теоретичні (аналіз науково-методичної літератури, систематизація та порівняння) та емпіричні (спостереження, бесіда та анкетування учасників освітнього процесу). Наукова новизна. Наведено й охарактеризовано основні етапи розроблення електронного навчального посібника з нормативної дисципліни «Педагогіка дошкільна» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта; визначено його місце та значення в процесі вивчення означеної дисципліни. Висновки. Отже, електронний навчальний посібник із нормативної дисципліни «Педагогіка дошкільна» освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта є важливим педагогічним програмним засобом, що має зручну структуру, дозволяє надавати освітню інформацію й скеровувати вивчення навчальної дисципліни з урахуванням індивідуальних можливостей та уподобань здобувачів вищої освіти. Визначено, що створений електронний посібник з навчальної дисципліни сприятиме ефективному засвоєнню знань здобувачів, формуванню умінь та навичок з дошкільної педагогіки, залучатиме їх до самостійної навчально-пізнавальної діяльності. Характерною особливістю розробленого електронного навчального посібника з дисципліни «Педагогіка дошкільна» є наявність макро- і мікроструктури, що сприятиме формуванню готовності здобувачів вищої освіти до цифровізації освіти та подальшого використання сучасних електронних освітніх ресурсів у процесі вивчення навчальних дисциплін.

Біографії авторів

Юлія Смолянко, Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри дошкільної та початкової освіти, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, Чернігів, Україна. Наукові інтереси: формування професійної культури майбутніх фахівців дошкільної освіти у процесі магістерської підготовки.

Тетяна Валентьєва, Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка

кандидатка педагогічних наук, старша викладачка кафедри дошкільної та початкової освіти, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, Чернігів, Україна. Наукові інтереси: проблеми дошкільної педагогіки, виховання почуття комічного у старших дошкільників та молодших школярів.

Посилання

Биков, В., Кухаренко, В., Сиротенко, Н., Рибалко, О., & Богачков, Ю. (2008). Технологія створення дистанційного курсу. Київ: Міленіум.

Грищенко, Т. Б., Дейнеко, Ж. В., & Нікітенко, О. М. (2021). Створення електронних підручників засобами видавничої системи LaTeX. Відновлено з https://openarchive.nure.ua/bitstream/document/17175/1/GrNikitDeineko.pdf

Електронний посібник (2022). Вікіпедія. Відновлено з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA

Малюкова, І. Г., Жиляєв, І. Б., & Якименко, Ю. І. (2009). Використання інформаційно-комунікаційних технологій у вищій освіті України: поточний стан, проблеми і перспективи. Київ: КПІ. Відновлено з http://uiite.kpi.ua/ua/about-uiite/public/

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 «Дошкільна освіта» галузі знань 01 Освіта / Педагогіка. (2020). Відновлено з https://drive.google.com/file/d/1WnBFi-maUWsqnWxnXChyWVNzEV-LLCqD/view

Робоча програма навчальної дисципліни «Педагогіка дошкільна». (2020). Відновлено з https://drive.google.com/file/d/1Jmaf7h3_TEOIk8He3eGGID7BC0Q86hO5/view

Сисоєва, С. О., & Осадчий, В. В. (2005). Професійне консультування молоді: можливості мережі Інтернет. Київ-Мелітополь: ТОВ «ВбМмд».

Стромило, І. М. (2013). Технології та методологія розробки електронних посібників. Нова педагогічна думка, 2, 182–185. Відновлено з http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_2_47

Downloads

Опубліковано

2022-10-25

Як цитувати

Смолянко, Ю., & Валентьєва, Т. (2022). ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА З ДИСЦИПЛІНИ «ПЕДАГОГІКА ДОШКІЛЬНА». NewInception, (1-2 (7-8), 70–77. https://doi.org/10.5281/zenodo.7102255

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ