ОРГАНІЗАЦІЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Автор(и)

  • Галина Білавич Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна https://orcid.org/0000-0002-1555-0932
  • Марія Копчук-Кашецька Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника https://orcid.org/0000-0003-1671-3710
  • Марія Гаврилів Старолисецький ліцей Лисецької селищної ради Івано-Франківського району https://orcid.org/0000-0002-6108-1647

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7101972%20

Ключові слова:

інклюзивна освіта, початкова школа, учні з особливими освітніми проблемами, організація комунікативної діяльності, Марія Монтессорі

Анотація

Мета статті – проаналізувати комунікативну діяльність учнів з особливими освітніми потребами (далі – ООП) як умову організації інклюзивного освітнього середовища (далі – ІОС) для дітей з ООП, запропонувати авторську методику розвитку комунікативної компетентності учнів з ООП за умов дистанційного навчання, виокремити педагогічні умови забезпечення успішності цього процесу. Методологія. Для реалізації мети дослідження використано загальнонаукові методи: аналіз, синтез, порівняння, систематизація, узагальнення, що дозволили виявити стан і перспективи дослідження, стали основою для вивчення окресленого питання та формулювання висновків наукової розвідки. Наукова новизна. Проаналізовано комунікативну діяльність учнів з ООП. Запропоновано приклад створення ІОС у початковій школі. Визначено специфічні труднощі, що стримують розвиток комунікативних умінь учнів початкової школи з ООП. Наголошено на важливості ігрової діяльності в процесі організації ІОП. Запропоновано оригінальну авторську методику формування комунікативних умінь учнів з ООП за умов дистанційного навчання, в основі якої – ключові положення педагогічної системи італійської вченої, лікарки, педагогині, громадянської діячки, організаторки освітніх закладів у всьому світі Марії Монтессорі. Схарактеризовано особливості функціонування ІОП за умов дистанційного навчання, спричиненого поширенням пандемії COVID-19. Висновки. Процес формування комунікативних умінь учнів з ООП за умов дистанційного навчання буде ефективним за таких умов: застосування спеціальних завдань проблемно-пошукового, творчого характеру; включення в структуру уроку спеціальних прийомів, спрямованих на створення сприятливої емоційної атмосфери, комунікативних ситуацій; інтегрованого підходу до навчання; використання новітніх методів навчання; створення комунікативно насиченого середовища; постійної комунікативної діяльності; систематичної праці асистента вчителя, який відвідує учнів з ООП вдома, та його співпраці з класним керівником, батьками, практичним психологом, соціальним педагогом, бібліотекарем, іншими педагогічними працівниками.

Біографії авторів

Галина Білавич, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна

докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри педагогіки початкової освіти, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна. Наукові інтереси: історія освіти, біографістика, риторика, філологія, педагогіка вищої школи, методика викладання української мови та літератури, інклюзивне навчання.

Марія Копчук-Кашецька, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри педагогіки початкової освіти, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна. Наукові інтереси: біографістика, теорія виховання, порівняльна педагогіка, інклюзивне навчання.

Марія Гаврилів, Старолисецький ліцей Лисецької селищної ради Івано-Франківського району

aсистентка вчителя, Старолисецький ліцей Лисецької селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області, Івано-Франківськ, Україна. Наукові інтереси: інклюзивне навчання, біографістика, філологія, методика викладання української мови та літератури.

Посилання

Білавич, Г., Мальона, С., & Костащук, Я. (2021). Iнклюзивнe навчання дітей з особливими освітніми потребами крізь вимір сьогодення. Молодь і ринок, 9 (195), 11–16.

Бондар, В. (2006). Освіта дітей з особливими потребами: пошуки та перспективи. Відновлено з http://www.fl-life.com.ua/inclusion/?page_id=454>

Борак, О. (2015). Причинна обумовленість порушень у мовленнєвому розвитку в розумово відсталих дітей. Особлива дитина: навчання і виховання, 4, 24−32.

Выготский, Л. С. (1999). Развитие речи и мышления. Москва: Лабиринт.

Гаврилов, О. В. (2009). Особливі діти в закладі і соціальному середовищі. Кам’янець-Подільський: Аксіома.

Гошовська, Д. Т. (2011). Спеціальна психологія та методика педагогічно-корекційного тренінгу. Луцьк: Волинський національний університет ім. Лесі Українки.

Липакова, В. И. (2007). Значение формирования речевой коммуникации для детей с умеренной умственной отсталостью. Коррекционная педагогика: проблемы теории и практики (с. 167–170). Санкт-Петербург: РГПУ им. А.И. Герцена.

Лорман, Т., Деппер, Дж., & Харві, Д. (2010). Інклюзивна освіта: Підтримка розмаїття у класі (2-ге вид.). Київ: СПД-ФО Парашин І.

Мілн, А. (2001). Вінні-Пух. Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА.

Монтессори, М. (2005). Дом ребёнка: Метод научной педагогики. Москва: АСТ; Астрель.

Монтессори, М. (2007). Мой метод: Начальное обучение. Москва: АСТ.

Національна стратегія розвитку інклюзивної освіти на 2020-2030 роки. (2020). Відновлено з https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2019/07/210719-strategiya-inklyuziya.pdf

Старолисецький ліцей Лисецької селищної ради: офіційний сайт. Відновлено з https://oldfox.mozello.com

Томіч, Л. М. (2010). Організація корекційно-розвивального середовища для дітей з порушеннями мовлення в умовах дошкільного навчального закладу корекційно-розвивальної спрямованості.

Вісник інституту розвитку дитини (с. 280–286). Київ.

Kramer, R. (1976). Maria Montessori. Chicago: University of Chicago Press.

Matveieva, N. (2020). Corrective and Development Work of Teachers with Young Children with Disorders of Speech in the Process of Forming their Communicative Skills. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Series of social and human sciences, 7 (1), 64–70.

Downloads

Опубліковано

2022-10-25

Як цитувати

Білавич, Г., Копчук-Кашецька, М., & Гаврилів, М. (2022). ОРГАНІЗАЦІЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ . NewInception, (1-2 (7-8), 13–21. https://doi.org/10.5281/zenodo.7101972

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ