МІЖПРЕДМЕТНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНІСНОГО ТИПУ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ УМІНЬ ПРАЦЮВАТИ З ПІДРУЧНИКОМ

Автор(и)

  • Олександра САВЧЕНКО

Анотація

Публікуємо уривок із останньої праці Олександри Яківни Савченко «Система міжпредметних завдань на уроках з літературного читання»1, у якій розкрито поняття міжпредметних зв’язків, їх функції і види; обґрунтовано систему міжпредметних завдань як основного засобу реалізації міжпредметних зв’язків уроків літературного читання із змістом предметів українська мова, мистецтво, інтегрованого курсу «Я досліджую світ», природознавство; наведено результати їх експериментальної перевірки; визначено вплив системи міжпредметних завдань на якість сформованості у молодших школярів базових понять, загальнонавчальних умінь, цінностей, які мають наскрізний характер у початковій школі.

Із повним текстом методичного посібника можна ознайомитися на сайті Інституту педагогіки НАПН України (https://undip.org.ua/library/systemamizhpredmetnykh-zavdan-na-urokakh-z-literaturnoho-chytannia-metodychnyy-posibnyk/).

Біографія автора

Олександра САВЧЕНКО

ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ О. Я. САВЧЕНКО
1942, 8 травня народилася в м. Ізмаїл Одеської області

1963 закінчила Ізмаїльський державний інститут, факультет педагогіки і методики початкової освіти

1963 – 1967 працювала вчителем початкових класів школи №13 м. Києва, викладала в Київському державному педагогічному інституті ім. О. М. Горького

1967 – 1979 розпочала наукову діяльність в Українському науково-дослідному інституті педагогіки як аспірантка, молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник

1971 отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук

1976 отримала вчене звання старшого наукового співробітника

1979 – 1992 завідувачка лабораторією початкового навчання НДІ педагогіки

1985 отримала науковий ступінь доктора педагогічних наук за спеціальністю «Теорія та історія педагогіки»

1987 отримала вчене звання професора

1992 обрана дійсним членом (академіком) Академії педагогічних наук України за спеціальністю дидактика, методика та інформаційні технології в освіті

1992 – 1995 головний учений секретар АПН України

1995 – 2000 заступник міністра освіти України

1997 – 2020 голова Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського

1998 – 2002 академік-секретар Відділення дидактики, методики та інформаційних технологій в освіті АПН України

2000 –2007 віце-президент АПН України

2000 – 2019 член Президії НАПН України

2007 – 2020 радник Президента НАПН України, головний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України

2020, 6 листопада померла, похована в Києві на кладовищі «Лісове»

О. Я. Савченко опубліковано більше 650 наукових праць, серед них: монографії «Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів», «Навчально-виховний процес у малокомплектній школі», «Сімейне виховання. Молодші школярі», «Виховний потенціал початкової освіти»; підручники для здобувачів вищої освіти «Дидактика початкової школи», «Дидактика початкової освіти», посібник «Сучасний урок у початкових класах»; підручники з читання для початкової школи, навчальні посібники розвивального спрямуванням для молодших школярів «Барвистий клубок», «Розвивай свої здібності», «Умій вчитися»; методичні посібники для вчителів та батьків.

Лауреат Державної премії України в галузі освіти 2011 року. За вагомий внесок у розвиток педагогічної науки О. Я. Савченко нагороджено: орденами «Знак Пошани», «Княгині Ольги» I, II, III ступенів, «Князя Ярослава Мудрого»; медалями «К. Д. Ушинський», «Василь Сухомлинський», «Григорій Сковорода», «Борис Грінченко», «А. С. Макаренко», «Академік М. Д. Ярмаченко», «Володимир Мономах» та ін.

Посилання

Типові освітні програми для закл. Загальної середньої освіти: 1−2 та 3−4 класи. – К.: Вид. «Світоч», 2019. – 336 с.

Кодлюк Я. П. Підручник для початкової школи : дидактико-методичний аспект [Текст] Я. Кодлюк. – Тернопіль : ТНУ ім. В.Гнатюка, 2009. – 100 с.

Пометун О. І. Міжпредметний підхід до формування громадянської компетентності старшокласників. Педагогічна і психологічна науки в Україні. Зб. Наукових праць до 15-річчя АПН України у 5 томах. / Том 2. – К. : Педагогічна думка, 2007. – С. 107–118. – 368 с.

Головко М.В., Науменко С.О. Ріsа – 2018 як індикатор стану загальної середньої освіти в Україні // Український педагогічний журнал 2017, № 2, с. 8 – 21.

Савченко О.Я. Літературне читання : підруч. для 2 кл. / О. Я. Савченко. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2012. – 160 с.

Савченко О. Я. «Літературне читання». Українська мова : підруч. для 3 класу загальноосвіт. Навч. закл. / О. Я. Савченко. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2014. – 192 с.

Савченко О.Я. Літературне читання. Українська мова : підруч. для 4 класу загальноосвіт. Навч. закл. / О.Я.Савченко. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2014. – 192 с.

Савченко О. Я. Українська мова та читання : Підручник для 2 класу ЗЗСО (у 2-х частинах) : Частина 2 // О.Я.Савченко. – К. : УОВЦ «Оріон», 2019. – 144 с. : іл.

Downloads

Опубліковано

2022-07-25

Як цитувати

САВЧЕНКО , О. . (2022). МІЖПРЕДМЕТНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНІСНОГО ТИПУ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ УМІНЬ ПРАЦЮВАТИ З ПІДРУЧНИКОМ . NewInception, (3-4 (5-6), 16–21. вилучено із https://journal.chnpu.edu.ua/index.php/newinception/article/view/59

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ