СУЧАСНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ Й ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Автор(и)

  • Оксана ОНОПРІЄНКО Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України https://orcid.org/0000-0002-0301-1392

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.5972417%20

Ключові слова:

початкова школа, освітній процес, результати навчання, складники контрольно-оцінювальної діяльності

Анотація

Мета статті. Розкрити дидактичні засади упровадження форм і методів контролю й оцінювання навчальних досягнень молодших школярів в умовах Нової української школи. Методологія. Застосовано методи системного аналізу психологічної і педагогічної літератури, державних і нормативних документів з проблеми дослідження; індукції і дедукції, абстрагування і конкретизації, порівняння, що дали можливість розкрити методологічні та теоретичні засади, категоріальний апарат дослідження. Наукова новизна. Запропоновано авторське бачення сутності й дидактичної характеристики індивідуальної і групової форм контролю та методів їх реалізації – педагогічного спостереження, усного опитування, вивчення учнівських робіт, програмованого контролю, навчальних завдань, зокрема тестових і компетентнісно орієнтованих, квестів, навчальних проєктів. Розширено наукові уявлення про контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів як невід’ємного складника дидактичної системи освіти: виявлено умови позитивного впливу контрольно-оцінювальної діяльності на забезпечення ефективності навчання у початковій школі. Висновки. Проведене дослідження дало змогу дійти висновку про доцільність поєднання в контрольно-оцінювальній діяльності учасників освітнього процесу різних форм, методів і засобів. Це дозволить вчасно, достовірно й комплексно виявити динаміку розвитку молодшого школяра, сприятиме підвищенню мотивації та інтересу учнів до навчання, збагатить практику діяльності вчителя, позитивно вплине на якість освітніх послуг.

Біографія автора

Оксана ОНОПРІЄНКО, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України

Докторка педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувачка відділу початкової освіти імені О.Я. Савченко, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України (м. Київ, Україна)

Посилання

Бібік, Н. М. (Ред.). (2018). Нова українська школа: Порадник для вчителя. Київ: Літера ЛТД.

Булах, І. Є., & Мруга, М. Р. (2006). Створюємо якісний тест. Київ: Майстер-клас.

Кухар, Л. О., & Сергієнко, В. П. (2010). Конструювання тестів. Луцьк.

Максименко, В. П. (2013). Дидактика. Хмельницький: ХмЦНП.

Онопрієнко, О. В. (2021). Нова українська школа: Інноваційна система оцінювання результатів навчання учнів початкової школи. Харків: Ранок.

Савченко, О. Я. (2012). Дидактика початкової освіти. Київ: Грамота.

Савченко, О. (2015). Формування у молодших школярів умінь самоконтролю і самооцінки. Початкова школа, 4, 1–5.

Шлейхер, Андреас (2018). Найкращий клас у світі: Як створити освітню систему 21-го століття. (Г. Лелів, перекл.). Львів: Літопис.

Downloads

Опубліковано

2022-07-25

Як цитувати

ОНОПРІЄНКО, О. (2022). СУЧАСНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ Й ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ . NewInception, (3-4 (5-6), 22–29. https://doi.org/10.5281/zenodo.5972417

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ