Від головного редактора

Шановні колеги, автори та читачі журналу «New Inception»!

  • Світлана Стрілець
Ключові слова: колеги, автори, чітачі, новий номер журналу

Анотація

Вашій увазі пропонуємо другий випуск електронного наукового журналу «NEWINCEPTION». Наше видання, по-перше, покликане озброїти здобувачів вищої освіти ґрунтовними науковими та практичними знаннями, навичками та уміннями, необхідними для вирішення різних складних задач та проблем у галузі ЗДО та початкової школи в ХХІ ст. Це зумовлено змінами в змісті та методах навчання і виховання в бік розвитку самостійності, ініціативи, творчості дошкільників, учнів та студентів. По-друге, сподіваємося, змістове наповнення чергового номера видання стане корисним молодим та досвідченим науковцям, а також вихователям ЗДО, учителям-практикам.

За час підготовки чергового номера сталася низка позитивних змін. Так, до складу редакційної колегії уведено Катажину Бохенську-Влостовську, ректора Вищої школи соціальних наук, Варшава (Польща). Крім того, звернено увагу на удосконалення освітнього процесу підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Уміщено матеріали про роботу створеної навчальної лабораторії з фахової підготовки вихователів закладів дошкільної освіти на базі комунального закладу дошкільної освіти № 26 Чернігівської міської ради. Урахувавши побажання та рекомендації, що надійшли на адресу журналу, редакційний колектив започаткував низку нових рубрик: «Виховання учнів початкової школи» (стаття Тодосієнко Н., старшого викладача кафедри мистецьких дисциплін, дошкільної та початкової освіти, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського), «Педагогіка очима вчених» (стаття Бондаря В. І., академіка Національної академії педагогічних наук України, доктора педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і методики початкової освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Шапошнікової І., кандидатки педагогічних наук, доцентки, завідувачки кафедри педагогіки і методики початкової освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова).

У новій рубриці «Зарубіжний досвід» вміщено статтю Дани Вічеркової, доцентки кафедри педагогіки та андрагогіки факультету педагогіки, Остравського університету (Острава, Республіка Чехія). Водночас редколегією скориговано попередньо визначені рубрики. Так, у пропонованому номері суттєво розширено тематику рубрики «Теорія та практика підготовки фахівців», виокремлено рубрики «Студентські наукові студії» та «Анонси подій».

Дякуємо, що виявили увагу до нашого видання, сподіваємося на подальшу співпрацю!

Опубліковано
2021-05-06
Як цитувати
Стрілець, С. (2021). Від головного редактора: Шановні колеги, автори та читачі журналу «New Inception»!. New Inception, (2), 5-6. вилучено із https://journal.chnpu.edu.ua/index.php/newinception/article/view/42