ВИКОРИСТАННЯ КРАЄЗНАВЧИХ МАТЕРІАЛІВ ЗАКАРПАТТЯ У ФОРМУВАННІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

  • Тетяна Росул ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
  • Галина Розлуцька ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Ключові слова: соціокультурна компетентність, краєзнавство, вчитель початкових класів, культура, досвід.

Анотація

Мета статті – охарактеризувати шляхи форми і методи формування соціокультурної компетентності майбутніх вчителів початкових класів засобами краєзнавчих матеріалів Закарпаття.

Анотація. У статті розкрито сутність соціокультурної компетентності майбутніх учителів початкових класів як інтегральної якості особистості. Визначено, що її формування відбувається, здебільшого, в рамках предметного змісту, який складає основу педагогічної спеціалізації. Одним з найефективніших способів реалізації даного завдання визначено краєзнавство, зокрема цілеспрямованому її формуванню сприяє краєзнавчий матеріал Закарпаття.

Визначено такі педагогічні умови формування соціокультурної компетентності майбутніх вчителів початкових класів на основі краєзнавчого матеріалу Закарпаття: забезпечення міждисциплінарної інтеграції, підвищення мотивації студентів до навчання через формування особистісних культурних смислів, створення сприятливих умов для виявлення творчої активності студентів, опора на вітагенний досвід майбутніх педагогів.

Методи дослідження. У ході дослідження використано ряд теоретичних методів: аналіз джерел і літератури з проблеми дослідження (для систематизації та узагальнення фактів і відомостей); структурно-функціональний (аналіз змісту нормативних документів, навчальних програм, підручників, навчальних посібників) для обґрунтування структури, змісту, принципів побудови системи навчання; теоретичне моделювання (для обґрунтування методів і форм реалізації змісту компетентнісного навчання засобами краєзнавчих матеріалів).

Наукова новизна. У статті обгрунтовано доцільність формування соціокультурної компетентності майбутніх вчителів початкових класів. Вперше запропоновано шляхи формування досліджуваного феномена засобами краєзнавчих матеріалів Закарпаття в контексті професійної підготовки студентів у закладах вищої освіти.

Висновки. Визначено роль краєзнавчих матеріалів Закарпаття як значущого чинника, що забезпечує особистісно-професійний розвиток здобувачів освіти завдяки інтеграції навчальної та позааудиторної дослідницької, творчо-виконавської, просвітницької, проєктної, комунікативної, соціально-ініціативної та організаційної діяльності студентів.

Ключові слова: соціокультурна компетентність, краєзнавство, вчитель початкових класів, культура, досвід.

Опубліковано
2021-05-06
Як цитувати
Росул, Т., & Розлуцька, Г. (2021). ВИКОРИСТАННЯ КРАЄЗНАВЧИХ МАТЕРІАЛІВ ЗАКАРПАТТЯ У ФОРМУВАННІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. New Inception, (2), 26-33. вилучено із https://journal.chnpu.edu.ua/index.php/newinception/article/view/39