ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

  • Лілія Падалко Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка
  • Наталія Євтушенко Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка
Ключові слова: інтерактив, інтерактивні навчальні технології, метод, українська мова, освіта

Анотація

Cьогодні відбувається важливий перехід від пасивного до активного навчання, тому велика увага приділяється використанню інтерактивних технологій, що забезпечують організацію колективної пізнавальної діяльності, де всі учасники взаємодіють, обмінюються інформацією, вирішують проблеми в атмосфері співпраці, оцінюють власні дії. Проблему використання інтерактивних методів вивчали С. Крамаренко, А. Нісімчук, Г.Селевко, В. Химинець, О. Пометун та ін., але ефективність використання інтерактивних методів та форм навчання на уроках української мови у початковій школі фактично не досліджувалась. Метою статті стало визначення педагогічних умов, особливостей використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови у НУШ, розробка ефективних інтерактивних методів викладання, які можна використовувати на уроках української мови у НУШ.

На основі теоретичного аналізу та особистого досвіду автор стверджує, що інтерактивні технології навчання залучають кожного учня до процесу засвоєння навчального матеріалу; підвищують мотивацію навчальної діяльності; сприяють засвоєнню продуктивних навичок спілкування (формують вміння слухати та чути одне одного, будувати діалог, задавати запитання); розвивають навички самостійної навчальної діяльності (визначати провідні та проміжні завдання, вміти передбачати наслідки власних виборів та об’єктивно їх оцінювати); виховують лідерські якості; вміння працювати в команді та нести відповідальність за спільну роботу та свій особистий внесок у її виконання. У статті наголошується, що ефективність використання інтерактивних методів навчання визначається дотриманням викладачем цілої низки педагогічних вимог: систематичного та послідовного застосування інтерактивних технологій; ретельної підготовки до їх використання з урахуванням віку та індивідуальних особливостей учнів. У статті розглядаються і загальні аспекти проведення уроків української мови з використанням інтерактивних технологій навчання в початковій школі.

Опубліковано
2021-05-06
Як цитувати
Падалко, Л., & Євтушенко, Н. (2021). ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ . New Inception, (2), 77-83. вилучено із https://journal.chnpu.edu.ua/index.php/newinception/article/view/38