ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО СПРИЙМАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В ПРОЦЕСІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРАТИВНИХ ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  • Наталя Тодосієнко Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: естетичний розвиток, естетичне сприймання, молодший шкільний вік, інтегровані художньо-педагогічні технології, комплекс мистецтв, мистецька діяльність.

Анотація

Мета статті - теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка ефективності педагогічних умов щодо використання форм, методів і методичних прийомів активізації естетичного сприймання молодших школярів шляхом застосування інтегративних художньо-педагогічних технологій.

Методологічна основа. Для досягнення мети було здійснено підбір, розробку й апробацію комплексу методів та методику активізації, дослідження рівня розвитку естетичного сприймання у дітей молодшого шкільного віку, педагогічного потенціалу використання комплексу мистецтв у контексті формування творчої, високодуховної особистості дитини, культури естетичного сприймання молодших школярів та оволодіння цілісною системою знань про мистецтво.

Для розв’язання поставлених завдань і досягнення мети використано комплекс наукових методів дослідження: аналіз наукової педагогічної та психологічної літератури з проблеми дослідження; обґрунтування теоретичних засад, педагогічних умов, методів, способів і прийомів підвищення ефективності творчого процесу.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше: визначено, обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови, що забезпечують підвищення ефективності формування естетичного сприймання у молодших школярів засобами інтегрованих художньо-педагогічних технологій та комплексу мистецтв.

Висновки. Доведено, що впровадження експериментальної методики сприяє позитивній динаміці у рівнях сформованості естетичного сприймання у молодших школярів. Математична обробка та аналіз результатів експериментального дослідження доводять наявність позитивних змін у рівнях сформованості естетичного сприймання у молодших школярів, а саме – розширення естетичного досвіду та розвитку нових знань і навичок у процесі мистецької творчості засобами комплексу мистецтв та використанням інноваційних художньо-педагогічних технологій на уроках мистецького циклу та у позакласній виховній роботі.

Опубліковано
2021-05-06
Як цитувати
Тодосієнко, Н. (2021). ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО СПРИЙМАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В ПРОЦЕСІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРАТИВНИХ ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. New Inception, (2), 49-58. вилучено із https://journal.chnpu.edu.ua/index.php/newinception/article/view/29