ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ БУЛІНГУ В УЧНІВСЬКОМУ КОЛЕКТИВІ

  • Оксана Кисла Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка
Ключові слова: Ключові слова: булінг, булінгова поведінка, булер, жертва, семінар-тренінг

Анотація

Мета статті – визначення особливостей підготовки майбутніх учителів початкових класів до попередження булінгу в учнівському колективі.

Методологія.  Методологічною основою дослідження є  ключові положення діяльнісного, особистісно орієнтованого підходів на основі взаємоузгодженості та відповідно до мети дослідження. У процесі дослідження використано як теоретичні, так і практичні методи. Серед теоретичних методів використано аналіз психологічної, педагогічної  літератури, статистичних даних – для визначення стану розробленості проблеми й перспектив її дослідження; зіставлення – для порівняння поглядів різних науковців на досліджувану проблему, визначення напрямів пошуку та понятійно-категоріального апарату; індукції та дедукції, систематизації й узагальнення – для визначення логіки дослідження, а також формулювання висновків. Серед практичних методів – опитування педагогів, студентів, бесіди – для виявлення реального стану проблеми.

Наукова новизна. У статті обґрунтовано доцільність підготовки майбутніх учителів початкових класів до попередження булінгу в учнівському колективі. Визначено шляхи  підготовки – внесення відповідних тем у зміст курсу «Корекційна педагогіка», проведення семінарів-тренінгів як для студентів, так і для працюючих учителів. Інтегральним завданням підготовки є формування ставлень та навичок, які потрібні, щоб уникнути та запобігти проявам насильства, безконфліктного спілкування, ненасильницької поведінки

Висновки. Проведене дослідження дало змогу підтвердити важливість і практичну доцільність підготовки майбутніх учителів до попередження булінгу в учнівському середовищі, що має комплексний характер і здійснюється поетапно. Проте вирішити цю проблему можна  тільки завдяки системному підходу та підтримки керівництва школи, батьків, представників місцевих органів влади та громадських організацій, а також із залученням та участі дітей та молоді. Важливим у вирішенні проблеми є формування авторитетності і компетентності педагога, підвищення довіри до вчителя як з боку дітей, так і батьків, вироблення навичок вирішення конфліктів, роботи з батьками, розвиток стресостійкості, створення позитивної культури реагування на насильство,  формування у педагогів поведінки, що унеможливлює позиціонування дитини в колективі як інакшої.

Ключові слова: булінг, булінгова поведінка, булер, жертва, семінар-тренінг

 

Опубліковано
2021-05-06
Як цитувати
Кисла, О. (2021). ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ БУЛІНГУ В УЧНІВСЬКОМУ КОЛЕКТИВІ. New Inception, (2), 34-40. вилучено із https://journal.chnpu.edu.ua/index.php/newinception/article/view/24