ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КУЛЬТУРИ ДЕМОКРАТІЇ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 013: «ПОЧАТКОВА ОСВІТА» У КУРСІ «МАТЕМАТИКА»

Автор(и)

  • Наталія Стрілецька Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-0330-0952
  • Світлана Стрілець Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0003-2854-9188
  • Тетяна Запорожченко Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-0835-2348

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.3978012

Ключові слова:

математика, ціннісні задачі, компетентності культури демократії, функції, цілі невід’ємні числа

Анотація

Мета статті – висвітлення досвіду й перевірка ефективності формування компетентностей культури демократії та міжкультурного діалогу у процесі вивчення змістового модуля «Демократичний підхід в математиці» студентами спеціальності 013 «Початкова освіта» Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Методологія. Критерії дослідження розроблені на основі Моделі компетентностей для культури демократії, запропонованої Департаментом освіти Ради Європи. Розроблені авторами анкети (вхідна та вихідна) дозволили з’ясувати динаміку розвитку компетентностей однієї групи студентів 1 курсу (18 осіб). Результати статистичного оброблення експерименту дослідження проаналізовано за допомогою t-критерію Стьюдента.
Наукова новизна. Уперше модернізовано освітній процес курсу математики через впровадження елементів демократії: ціннісних задач, дискусій, культури демократичного спілкування під час вивчення основних математичних теорій. Характерною особливістю курсу «Демократичний підхід в математиці» є впровадження технології «Перевернутий клас», що передбачає самостійне ознайомлення студентів із теоретичним матеріалом на базі платформи Google Classroom (віртуальний клас «Математика», код: 05b2lz) та проходження ними невеликого тесту для самоперевірки. У статті подані плани лекційних та практичних занять із детальним описом роботи над окремими їх етапами. Ціннісні задачі добирались у такий спосіб, щоб розкрити застосування відповідної математичної моделі (певного типу функції, схеми, формули, прийому) до розв’язування життєвих та економічних питань, або ж студенти мали сфокусуватись під час розв’язування на мисленнєвих прийомах аналізу та оцінювання ситуації (завдання на «підведення під поняття», визначення умови за відомим результатом, застосування евристичного прийому розв’язання). Висновки. З’ясовано, що різниця в середніх на користь удосконаленої системи занять є статистично значущою. Однак, порівняно низький відсоток (11,1%) сформованості на високому рівні деяких компетентностей обґрунтовується, не систематичністю впровадження елементів культури демократії в освітній процес, на що потрібно звернути увагу у наступних дослідженнях.

Біографії авторів

Наталія Стрілецька, Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри дошкільної та початкової освіти, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка (Чернігів, Україна)

Світлана Стрілець, Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка

докторка педагогічних наук, професорка, декан факультету дошкільної, початкової освіти і мистецтв, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка (Чернігів, Україна)

Тетяна Запорожченко, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

кандидатка педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка (Чернігів, Україна)

Посилання

Бахрушин В.Є. Методи аналізу даних : навч. посіб. для студ. Запоріжжя : КПУ, 2011. 268 с.

Рафальська М., Боярчук О., Герасим Н. Вправи та методичні рекомендації. Математика. Київ : Європейський центр імені Вергеланда, 2017. URL: https://www.schools-for-democracy.org/biblioteka/publikatsii-vydani-v-ramkakh-prohramy/gromadyanska-vidpovi-dalnist (дата звернення: 10.03.2020).

Council of Europe. Reference Framework of Competences for Democratic Culture. Context, concepts and model. Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2018. Vol. 1. 83 p.

Council of Europe. Reference Framework of Competences for Democratic Culture. Descriptors of competences for democratic culture. Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2018. Vol. 2. 65 p.

Downloads

Опубліковано

2022-06-14 — Оновлено 2022-06-17

Версії

Як цитувати

Стрілецька, Н., Стрілець, С., & Запорожченко, Т. (2022). ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КУЛЬТУРИ ДЕМОКРАТІЇ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 013: «ПОЧАТКОВА ОСВІТА» У КУРСІ «МАТЕМАТИКА». NewInception, (1), 14–26. https://doi.org/10.5281/zenodo.3978012 (Original work published 14, Червень 2022)

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають