Про журнал

Видання засновано в 2020 р.

Періодичність публікації: 4 рази на рік.

Електронний науковий журнал «New Inception» включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б) за спеціальностями: 011 Освітні педагогічні науки, 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) (наказ Міністерства освіти і науки України № 1017 від 27.09.2021 р.).

Концепція журналу ґрунтується на науковому висвітленні широкого спектра питань, пов’язаних із дошкільною й початковою освітою в Україні та за кордоном (історія, методологія, дидактика, теорія виховання, менеджмент освітньої діяльності, інновації в дошкільній і початковій освіті, підготовка фахівців для дошкільної та початкової освіти тощо). Адресовано науковим і науково-педагогічним працівникам, здобувачам вищої освіти, а також усім, хто цікавиться питаннями дошкільної та початкової освіти.