Про журнал

ЦІЛІ ТА ПРОБЛЕМАТИКА

Цілі видання: оприлюднення результатів наукових досліджень науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти з питань дошкільної та початкової освіти.

Проблематика видання: висвітлення широкого спектра питань, пов’язаних із дошкільною та початковою освітою в Україні та за кордоном (історія, методологія, дидактика, теорія виховання, менеджмент освітньої діяльності, інновації в дошкільній і початковій освіті, підготовка фахівців для дошкільної та початкової освіти тощо).

 

Періодичність публікації

Електронний науковий журнал «NEW INCEPTION» виходить 4 рази на рік.

Формування випусків. Прийом статей відбувається постійно. До друку приймаються матеріали, що успішно пройшли етап рецензування та отримали схвальний відгук редакційної колегії.

Видавець

Електронний науковий журнал «NEW INCEPTION» видається онлайн у відкритому доступі на цьому сайті Національним університетом "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка.

Кожен випуск затверджується вченою радою Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

 

Публікаційна   етика

Редакційна політика журналу заснована на принципах об'єктивності та неупередженості при відборі статей; високих вимогах до якості наукових досліджень; обов’язковості та конфіденційності редагування статей; дотриманні колегіальності при ухваленні рішень щодо публікацій статей; доступності та оперативності у спілкуванні з авторами.

Редакційна колегія враховує рекомендації Комітету з етики публікацій – Committee on Publication Ethics (COPE) та настанови Етичного кодексу ученого України.

Процедура рецензування

Процедура рецензування рукописів, що надійшли до редакційної колегії,  є обов’язковою. Вона спрямована на забезпечення якості опублікованих у журналі статей.

Процес рецензування:

Автор подає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам політики наукового часопису та правилам підготовки статей. Рукописи, які не відповідають вимогам, не реєструються й не допускаються до подальшого розгляду, про що редакційна колегія повідомляє авторів.

Кожна стаття, подана до редакційної колегії, проходить внутрішнє (на етапі подання статті до розгляду редакційною колегією) та зовнішнє (double blind – подвійне сліпе рецензування, коли рецензент не знає автора, а автор – рецензента) рецензування.

Внутрішня рецензія складається одним із членів редколегії, якого призначає головний редактор, та оформлюється за формою для рецензента. Внутрішнє рецензування проводиться впродовж семи днів після реєстрації рукопису в редакції.

У разі отримання позитивного відгуку внутрішнього рецензента, копія рукопису скеровується за профілем наукового дослідження на зовнішнє рецензування двом провідним фахівцям у сфері проблематики статті. Після отримання згоди вченого, який здійснює зовнішнє рецензування,  наукова експертиза статті відбувається, як правило, протягом 21 дня.

Після завершення процесу рецензування вся відповідна інформація надсилається автору. У разі необхідності автор доопрацьовує рукопис та завантажує в систему журналу його нову версію. Рецензенти повторно розглядають доопрацьований рукопис та надають рекомендацію щодо можливості його подальшої публікації. Якщо рукопис не було повернуто або про причини затримки не повідомлено редакцію, він знімається з черги і видаляється. 

Кінцеве рішення щодо можливості й доцільності публікації приймається редакційною колегією.