Поточний номер

№ 3-4 (5-6) (2021): NEW INCEPTION
					View № 3-4 (5-6) (2021): NEW INCEPTION

NEW INCEPTION : науковий журнал / Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка ; голов. ред. С. І. Стрілець. – Чернігів, 2021. – № 3-4 (5-6). – 104 с.

Опубліковано: 2022-07-25

Весь випуск

ВІД ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Переглянути всі випуски

науковий електронний журнал факультету дошкільної, початкової освіти і мистецтв Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Видання засновано в 2020 р.

ISSN 2710-5369

Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка.

Періодичність публікації: 4 рази на рік.

Електронний науковий журнал «New Inception» включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б) за спеціальностями: 011 Освітні педагогічні науки, 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) (наказ Міністерства освіти і
науки України No 1017 від 27.09.2021 р.).